Insändarsvar: Så arbetar kommunens servicecenter

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Sigun Carlen-Slottner
Karlskoga kommun har liksom många av landets kommuner inrättat ett servicecenter. Syftet med servicecenter är en mer effektiv och kvalitativ medborgarservice. Vårt uppdrag är att vara tillgängliga för våra medborgare och att kunna besvara enkla frågor. Helt riktigt finns svaren många gånger att läsa på vår hemsida vilket är precis vad vi önskar, då kan medborgaren själv välja när hen söker svaret. Karlskoga vill jobba aktivt för att vara en offensiv kommun med digitala lösningar som på ett smidigt sätt hjälper våra medborgare till enkelhet.

Kontaktar medborgaren oss på servicecenter och vi inte har svaret så säkerställer vi att frågan skickas vidare till rätt specialistgrupp så de kan hjälpa till. Det kan till exempel vara bygglovsfrågor som många gånger är mer komplicerade att besvara än vad man först tror då flera lagstyrda områden berörs. Med det här arbetssättet är ambitionen och önskan att ge en dokumenterad och snabb kontakt även om svaret kan dröja. Syftet är också att servicecenter ska avlasta våra kollegor i kommunorganisationen, de är alla guld värda! Kan vi avlasta dem, så har de i sin tur större möjlighet att korta handläggningstiden på sina mer komplicerade ärenden och på så vis ytterligare höja servicen till våra medborgare.

Söker man en särskild tjänsteman så kan servicecenter koppla samtalet vidare till denne eller ge information om när personen i fråga är tillgänglig igen. Men ett direktkopplat samtal missar den information vi på servicecenter kan notera i ett ärende, detta om medborgaren söker oss igen i samma fråga. För att uppnå en effektiv medborgarservice tror vi att det är bättre om en enskild tjänsteman har möjlighet att förbereda ett svar innan hen kontaktar dig som medborgare.

Med utmaningen att matcha skatteintäkter med behovet av kvalitativ kommunal service, tillsammans med en stark digital tillväxt, kan ett väl fungerande servicecenter, som används på rätt sätt, bidra till en effektivare och smartare organisation allt för medborgarnas bästa!

Med vänlig hälsning

Elisabeth Bystedt, enhetschef service

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.