Ann Bjerknes: Vem döper sin jänta till Hildegard idag?

Familj
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:

Kommer på mig själv med att stå och stirra ner i min almanacka. Blicken har liksom frusit sig fast på Hildegard, dagens namnsdag. Hur många tjejer heter egentligen Hildegard idag? Och döps det några flickebarn till detta kraftfulla men ovanliga namn? Knappast?

Sen kommer jag ju att tänka på Hildegard av Bingen, en medeltida kvinnlig normbrytare född i slutet av 1000-talet. Med tanke på vad hon uträttade så levde hon utan tvekan upp till sitt namn. Klosterchef, läkare, konstnär och musiker med mera. Å så var det alla uppenbarelser som hon fick och som hon skrev ner. Dessa uppenbarelser fick henne helgonförklarad 2012 av den katolska kyrkan. Det är inte utan att man blir nyfiken på detta mångfasetterade geni som hon var. Det finns också mycket att läsa om henne och nyligen avslutades en utställning om henne på Bosjökloster i Skåne.

Men jag går istället och tar en kopp kaffe och slår upp helgens kyrkotext och fastnar på episteltexten för söndagen: ”Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.”

”Fria från självhävdelse och fåfänga…” Är inte konsten och musiken medier fria från just fåfänga? Att sätta sig ner och med ord försöka formulera känslor och upplevelser, det som egentligen ter sig omöjligt men som sedan läses av någon som poesi. Är inte detta fritt från fåfänga? Att med toners hjälp skapa känslor hos en lyssnare som rörs till tårar. Är inte detta fritt från självhävdelse och fåfänga?

Åter till Hildegard av Bingen som både skrev poesi, musik och konst och kyrkoårets text på söndag. Att hjälpa en människa att sätta ord på det som han eller hon inte kan säga med ord eller att få hjälp med att beskriva en känsla med toner eller berätta en upplevelse med färg och form är för mig att leva som ett fjun i Guds andedräkt.

Ann Bjerknes