Insändarsvar: Ska se till att det finns resurser

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: ERIK G SVENSSON
Svar på insändare ”Kan vi satsa på kolan nu?”

Svar till signaturen ”Förälder”

Vill börja med att förtydliga att det i mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande inte är mina intressen som styr de politiska prioriteringarna i kommunen.

Insändaren som besvaras:

Att satsa på skolan är en av de viktigaste uppgifterna för Alliansen och de tre senaste åren har vi tillfört historiskt stora tillskott till barn- och utbildningsnämnden. Politikens uppgift är förutom att tillse att det finns tillräckligt med resurser också att följa upp att resultaten går i riktning mot uppsatta mål. Därför är det glädjande att kunna konstatera att kunskapsresultaten för avgångselever stadigt förbättrats om än från låga nivåer. Min absoluta uppfattning är också att vi har mycket kompetenta lärare med en hög grad av behörighet.

Jag blir därför bedrövad över den upplevelse som ”Förälder” har av vår skola men måste lyfta en väsentlig omständighet som spelar stor roll. Politiken ska inte ge sig in i detaljfrågor, den enskilda skolans verksamhet styrs ytterst utifrån skollagen under ledning av rektor.

Man brukar tala om ett symboliskt staket runt skolan, en gräns som vi politiker inte ska passera. Att inte visa tillit och låta professionen göra det de är bäst på är inget jag tänker att driva, däremot kommer vi fortsatt att tillse att nödvändig finansiering finns på plats via budgetbesluten i kommunfullmäktige.

Avslutningsvis hoppas jag verkligen att barnen som ”Förälder” skriver om inte ser det som osannolikt att bo och verka i Karlskoga för glädjande nog kan vi konstatera att många av de som senaste åren flyttat in i vår kommun har rötter här och sannolikt i många fall fått sin grundskoleutbildning i våra skolor.

Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.