Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: Skulle göra Karlskoga bättre

Publicerad:
Insändarskribenterna från <strong id="strong-2d7639ff20be8ac1fc76dabeda4a3112">Svensk mat- och miljöinformation menar att Karlskoga skulle bli en bättre stad om vi konsumerade mindre animalier.</strong>
Insändarskribenterna från Svensk mat- och miljöinformation menar att Karlskoga skulle bli en bättre stad om vi konsumerade mindre animalier. Foto: Roger Gleisner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare ”Skulle göra det tuffare för köttbönderna”

Melvin Wåhlén frågar i ett debattsvar den 15 september om vi är säkra på att våra förslag för minskad konsumtion av animalier skulle göra Karlskoga till en bättre stad, där bönder känner sig säkra med sin försörjning. Svaret på den frågan är otvivelaktigt ja.

Tidigare insändare i ämnet:

Insändarsvar: Skulle göra det tuffare för köttböndernaInsändare: Är Karlskoga redo för vegonorm?

Den samlade forskningen visar väldigt tydligt att en snabbt och radikalt minskad köttkonsumtion är nödvändig för att vi ska kunna undvika en global ekosystemkollaps. Det handlar definitivt inte om symbolpolitik, utan denna omställning är den enskilt viktigaste omställningen vi kan göra för planeten.

Som vi skrev i vår ursprungliga opinionstext är djurhållningen den största källan till växthusgasutsläpp efter användningen av fossila bränslen. Den är även den stora orsaken bakom skövling av naturliga ekosystem, som binder kol, vilket innebär att påverkan på klimatet är mycket större än bara utsläppen. Djurhållningen är också den huvudsakliga orsaken till förlust av biologisk mångfald; en långt större faktor än alla andra mänskliga aktiviteter sammanlagt.

Sverige överkonsumerar animalier på ett väldigt extremt sätt. För att komma ner i en konsumtion som håller sig inom planetens gränser måste vi minska konsumtionen med omkring 90 procent. Överkonsumtionen av animalier innebär att vi använder ungefär dubbelt så mycket jordbruksmark som vi har i Sverige, för den mat vi äter här.

Men om vi vill att alla människor ska kunna äta sig mätta på ett näringsriktigt sätt måste vi istället bli nettoexportörer av mat. Det enda sättet att kunna bli det är att ställa om från resurskrävande djurhållning till resurseffektiv produktion av växtbaserad mat.

Denna omställning är också en nyckelfaktor i anpassningen av lantbruket till ett nytt klimat, med mer extremt väder. Klimatförändringarna går väldigt snabbt och orsakar redan stora problem för det svenska lantbruket, bland annat genom vattenbrist på somrarna i stora delar av landet. Omställningen är helt enkelt nödvändig för det svenska lantbrukets överlevnad.

Det fina är att omställningen inte bara ger enorma positiva miljöfördelar, utan också framtidssäkrar svenskt lantbruk och kan ge det kraftigt ökad lönsamhet genom nya exportmöjligheter.

Karlskoga kommun kan inte ensam lösa de globala miljöproblemen. Alla måste anpassa sin konsumtion till vad planeten tål och då det är mycket bråttom att göra omställningen måste offentligheten agera draghjälp. Karlskoga måste delta, precis som alla andra.

Anne Casparsson, Jonas Norberg och Per-Anders Jande, Svensk mat- och miljöinformation

Artikeltaggar

ÅsikterInsändareKT-insändareveganism