Beslut om betesområde saknas

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Kossor på bete. Arkivbild.
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Enligt kommunens insändare så förespeglar man att kommunen har fått tillstånd av tillsynsmyndigheten vid Länsstyrelsen att nyttja Fisksjöns friluftsområde som bete för nötkreaturen.

Vid kontakt med Länsstyrelsen så har det dock framkommit att något sådant beslut som att utvidga nötkreaturens betesområde i naturreservatet till att även omfatta friluftsområdet inte har tagits av Länsstyrelsen.

Dock har kommunen enligt Länsstyrelsens tillsynsmyndighet fått dispens för att anlägga en parkering och en utsiktsramp.

Kommunen har dock som förvaltare rätt att till Länsstyrelsens Skötselråd framföra sina synpunkter på naturreservatets Skötselplan, som till exempel att kommunen anser att nötkreaturen behöver tillgång till ett 150 meter brett skogsområde, det vill säga friluftsområdet, för att kunna beta strandängarna istället för det 10 till 30 meter breda skogsområde som Skötselplanen nu föreskriver.

Skogspromenad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.