Insändare: Dåligt första intryck av kommunen

Brott, lag och rätt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Signaturen ”prioritering” menar att Karlskoga kommun måste bli bättre på att sköta om utomhusmiljön.
Foto: JUREK HOLZER / SvD / TT
Jag har tidigare tagit upp detta i en insändare för cirka två år sedan och jag har noterat ett flertal insändare nyligen i samma ände. Det handlar om hur kommunen sköter grönytor, trottoarer, gator, vägar och byggnader.

Svar på min insändare då var att man höll på med en utredning hur och vem som skulle sköta detta framöver i kommunen.

Insändaren som kommenteras:

Jag påtalade redan då att en gammal vän till mig som besökte Karlskoga ofta ca 10-20 år sedan och som gör sporadiska besök nuförtiden, påpekade hur skräpigt och vanskött Karlskoga ser ut att vara numera jämfört med 10-20 år sedan.

Några exempel han tog upp var klotter på byggnader, broar och murar. Ogräs och sly vid vägar, trottoarer och murar. Skräpigt vid infarterna till Karlskoga och i centrum. Oklippta grönytor samt dåligt underhållna vägar.

Jag kan bara hålla med. Min bekant ser ju Karlskoga med en besökares ögon. Är det så vi vill att första intrycket av Karlskoga skall vara? Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Är det så vi vill visa upp Karlskoga för eventuellt intresserade av att flytta till vår stad?

Såg att kommun svarade på en av insändarna. Svaret var en beskrivning hur mycket man har att göra och hur duktig personalen är. Det är ingen som ifrågasätter om man har mycket att göra och inte heller hur duktig personalen är, vilket de säkert är. Många arbetsplatser har mycket att göra och har duktig personal. Problem var ju inte det. Problemet är vad som inte blir gjort och varför.

Det handlar alltid om prioriteringar i all verksamhet. Prioriteringar av resurser, både ekonomiskt och personaltimmar. En städad och välskött kommun ger nog bättre och mer bestående minne för eventuella besökare och flyttspekulanter än en skridskobana på torget under några månader på året till ofantliga kostnader till exempel. Det handlar om vad man gör med pengarna och vad man får mest tillbaka av. Både kommunen och dess invånare, både nya som gamla.

Man måste se till trivseln för det som redan bor i Karlskoga. Det är också så att om gator torg och grönytor är skräpfria och välskötta, så kommer också kommunens boende och gäster ha tedans att skärpa ner mindre. Detta är bevisat i flera sammanhang.

Hur gick det förresten med utredningen som man sade att man påbörjat för två år sedan? Blev den avslutad? Man ser inte att spår av den ute i verkligheten i alla fall.

”Prioritering”

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.