Hoppa till huvudinnehållet

Skrantaskolan: Mobiltelefoner används fortfarande på lektionstid

Publicerad:
Skolinspektionen har gjort uppföljningsbesök på Skrantaskolan i Karlskoga.
Skolinspektionen har gjort uppföljningsbesök på Skrantaskolan i Karlskoga.

I januari fick Skrantaskolan föreläggande från Skolinspektionen sedan man funnit flertalet brister i verksamheten. Vid uppföljningsbesöket påpekade Skolinspektionens fler brister på skolan.

Skrantaskolan och Karlskoga kommun skulle senast andra maj skriftligen redovisa vilka åtgärder man tänkte göra för att avhjälpa bristerna inom extra betygssättning och betygskatalog, anpassningar och särskilt stöd samt arbetet för att eleverna skulle få bättre studiero.

En vecka in i september återvände Skolinspektionen till Skrantaskolan för ett uppföljningsbesök. Inspektörerna intervjuade då såväl elever som rektor och specialpedagoger.

Det visade sig att trots att vissa förbättringar skett så kvarstod fortfarande flera brister.

Mobiltelefoner

Undervisningen i aulan, som tidigare kritiserats, bedrivs inte alls sedan höstterminens start och från intervjuerna med eleverna så framgår det att det ofta är studiero. Men också att det fortsatt är problem med ordningsregler som inte följs, främst regeln mot användandet av mobiltelefoner under lektionstid.

Elever säger till lärarna att de har sin mobiltelefon inlåst i skåpet fast de i själva verket har den med på lektion och använder den i smyg.

Vissa berättade även att det finns elever som öppet struntat i om lärarna sagt till och ändå fortsatt att använda telefonen utan vidare åtgärd från läraren.

Det framkom också att det varierar mellan lärarna om och hur man säger till när mobiltelefoner används under undervisningen, men att vissa lärare är stränga och tydliga med att inga mobiltelefoner får användas i undervisningen.

Brist av utredningar

Andra brister som påtalades vid uppföljningen var att elevers behov av särskilt stöd inte alltid utreds efter att lärare lämnat en anmälan till rektorn och att vissa elever har anpassad studiegång trots att det saknas formella beslut om detta. Likaså saknades det beslut för elever som går i särskild undervisningsgrupp.

I uppföljningsprotokollet nämns även att flera elever som fått underkända betyg inte fått sitt stödbehov utrett.

Karlskoga kommun har, efter att man tagit del av protokollet från uppföljningen, svarat Skolinspektionen att man vidtagit ytterligare åtgärder.

Verksamhetschefen ska ha tydliggjort att en elevs behov av särskilt stöd skyndsamt ska utredas om lärare signalerat att detta bedöms behövas.

Vad gäller de underkända betygen skriver Karlskoga kommun i sitt svar att det främst handlar om frånvaro och social problematik som inte omhändertagits inom ramen för arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram. Man skriver att det sker åtgärder, men även att behovet av särskilt stöd inte anmälts, utretts och omhändertagits inom ramen för åtgärdsprogrammen. Och att dessa åtgärder måste dokumenteras bättre.

I kommunens svar nämns inget om vilka åtgärder man avser genomföra för att få bukt med användandet av mobiltelefoner, ordning i klassrummen och hur eleverna ska få bättre studiero på lektionstid.

Skolinspektionen är kritisk till Skrantaskolan – får föreläggandeÅtgärder sattes in redan i höstas: ”Fanns brister i riktlinjer”Skolledningen tar kritiken på allvar – förebyggande arbete redan påbörjat

Artikeltaggar

ÅtgärderBristerKarlskoga kommunSkola och utbildningSkolinspektionenSkrantaskolanUndervisning

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.