Insändare: Nej till fristående förskola

Skola & utbildning
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Maria Karlsson och Matz Eriksson (S) tycker att det är fel att ge tillstånd till en fristående förskola i Storängsområdet.
Foto: Malin Lundberg/Scanpix
På Barn och utbildningsnämndens nästa möte den 17 oktober finns ett ärende om att bevilja en fristående- (privat) förskola.

Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB har ansökt hos kommunen om tillstånd att starta en fristående förskola på Högåsen 2:139 alltså i Storängsområdet.

Som förste vice ordförande i nämnden har jag från dag ett hävdat att det är fel läge. Det är ännu inte utbyggt så pass att behovet av 84 platser finns i närområdet.

Jag har propagerat för att titta på andra alternativ till placering men inte fått gehör. Detta kommer att dränera hela södra områdets förskolor på barn och i och med det även på pengar.

För det är ju inte så i praktiken att de förskolor som tappar barn och får lite luft i sin verksamhet får behålla samma pengar som innan utan de kommer att få en lägre tilldelning då Kunskapsförskolan får ersättningen för de barn som söker dit.

Och därmed kommer de kommunala förskolorna behöva minska sin personalstyrka. Alternativt kan Barn och utbildningsnämnden så klart lägga ned en hel förskola på södra området.

Detta kommer att påverka integrationen negativt och i stället öka segregationen.

Enligt nu gällande BUN-plan kan man läsa följande ” Inom skolförvaltningen och socialtjänsten har södra skolområdet utkristalliserats som ett prioriterat område vad gäller arbete med att minska segregationen. Och eftersom tidiga och förebyggande insatser förbättrar förutsättningarna SKA insatser börja redan i förskolan, kanske redan ännu tidigare. Södra skolområdet SKA fortsätta att vara prioriterade under nästkommande fyra år.”

Vi tycker inte förslag till beslut jobbar i den riktning BUN-planen pekar ut.

Den planerade förskolans placering gör att de föräldrar som saknar bil får det besvärligt att ta sig dit. Det är bland annat därför sannolikt att socioekonomiskt resursstarka vårdnadshavare i större utsträckning kommer att välja den fristående förskolan Arkeologen än socioekonomiskt svaga vårdnadshavare.

Dom ekonomiska förutsättningarna ser inte lysande ut. Skall denna fristående förskola gå med vinst måste man ta till ytterligare kostnadsminskande åtgärder.

Sammantaget säger vi NEJ till ansökan om att starta en fristående förskola på Högåsen 2:139, och detta kommer vi rösta nej till på måndag.

Maria Karlsson (S), förste vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Matz Eriksson (S), ledamot i Barn och utbildningsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.