Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Dags att stänga dörren för utköp

Publicerad:
<strong id="strong-80e504377badbbfcf39c015efc090d30">Arne Grip undrar var i lagboken står det att myndigheter får använda skattemedel till avtal för att köpa ut anställda?</strong>
Arne Grip undrar var i lagboken står det att myndigheter får använda skattemedel till avtal för att köpa ut anställda? Foto: Henrik Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Myndigheter kastar skattepengar efter anställda. Personalchefen i Eda kommun blev utköpt och fick nytt jobb. Myndigheter arbetar under lagarna. För varje beslut krävs lagstöd, lagrum och vägar för att klaga. Parter i anställningsavtal är myndigheten och enskild anställd. Avtal bara avslutas med uppsägning av endera part. Anställda kan bara säga upp sitt eget avtal.

Varför denna brottslighet?

Jo, det är svårt att göra sig av med anställda. Uppsägning ska beslutas av arbetsgivaren och vara skriftlig, LAS 7 §. Problemet är att det saknas en i lag definierad arbetsgivare. Lagen förbjuder anonyma rättssubjekt. Frågan om arbetsgivarens uppsägningsrätt är ej reglerad i lag.

Myndigheter får inte erbjuda anställda muta för att sluta. Region Skåne köpte för några år sedan ut sin regiondirektör på ett ogiltigt avtal. Och erkänner nu att man satt i system att skriva över skattepengar till anställda. Deras skenavtal om utköp strider mot lagen. Beslut om uppsägning på personliga skäl är myndighetsutövning mot enskild, förbehållet styrelsen och kan inte delegeras. Uppsägning ska ske på laga grund.

Men alla vet väl att det finns arbetsgivare?

I privata företag säger man att det är ägaren och hans företrädare. Men den beskrivningen gäller inte för myndigheter, som ägs av alla medborgare. Anställning och uppsägning är myndighetsutövning. På falska grunder, tjänstefel och vårdslös myndighetsutövning. Hot om uppsägning utan grund, är olaga hot. Provocerad egen uppsägning är enligt AD ogiltig.

En anställd kan begära att en uppsägning på personliga skäl förklaras ogiltig i domstol. En uppsägning utan styrelsebeslut, skriven av en tjänsteman, är ogiltig i sig. Under tvist kvarstår man i tjänst. En kommunal uppsägning kan inte användas i avtal om förlikning utanför domstol. Avtal gäller inte som uppsägning. Personalchefen är fortsatt anställd i Forshaga.

LAS 39 Gripen säger att arbetsgivaren kan be en anställd fara-o-flyga. Företag kan köpa sig fria från fällande dom. Myndigheter kan inte köpa sig fria. Det vore rättsvidrigt. I myndigheter finns inga lagliga penninggåvor till anställda eller förtroendevalda.

Avgångsvederlag är ett långt ord för muta. Det går inte att skriva avtal mellan myndighet och anställd. Två anställda i samma juridiska person möter inte partsvillkoret för avtal.

Kommunanställda pekar ut andra anställda som besvärliga och hotar med uppsägning. Och skriver falska avtal om ersättning för egen uppsägning. Gåvor på skenavtal ska prövas som mutbrott, bedrägeri och förskingring.

Polis och åklagare skriver av min anmälningar. De använder själva falska utköp för att göra sig av med folk. Den politiska kontrollen av skattemedel fungerar inte. Min fråga kommunala styrelser: Var i lagboken står det att myndigheter får använda skattemedel till avtal för att köpa ut anställda?

Arne Grip

Artikeltaggar

ArbeteÅsikterEda kommunForshagaInsändareRegion Skåne