Birgitta Malmberg: De tio jungfrurna

Familj
PUBLICERAD:

Jesus talade ofta i liknelser till folket. Detta skulle kunna jämföras med gamla tiders sagoberättande. De gamla klassiska sagorna hade ofta en allmänmänsklig innebörd, som ville lära oss något om människans natur. Detta kan naturligtvis tolkas på olika sätt av läsaren.

I liknelsen om de tio jungfrurna berättar Jesus om tio kvinnor som skulle möta brudgummen för att få följa med på bröllop. Alla hade lampor med sig. Detta kunde tyda på att de räknade med att få vänta länge, och att det kunde bli mörkt under tiden som de väntade. De hade inte fått någon säker tidsangivelse, men de var övertygade om att han skulle komma. Ändå säger Jesus att fem var visa och fem ovisa. Skillnaden var att de visa hade olja i lamporna men fem saknade olja. Alla vet säkert att det är omöjligt att tända en oljelampa som är tom. Det hjälper inte att det finns en veke om det saknas olja. Så länge det är ljust så kanske man inte tänker på skillnaden. De ser ju så lika ut. Det är inte förrän det blir mörkt som skillnaden visar sig. De som saknar olja får treva sig fram, och riskerar både att gå åt fel håll och att snubbla. Det blir svårt att hålla rätt riktning.

Jesus berättar i liknelsen att de alla blev trötta och somnade medan de väntade. Men plötsligt så väcktes de av att brudgummen var på väg, och att han var helt nära. Alla vaknade och ville möta honom, men bara fem av dem kunde tända sina lampor så att de såg vart de skulle gå. De som saknade olja ville då låna av dem som hade. Men de fick till svar att oljan bara räckte åt dem som redan hade olja. Var de visa jungfrurna snåla som inte ville dela med sig? Det står inte så. Det står att de gav rådet att gå och köpa av dem som sålde. Men under tiden som de var borta så kom brudgummen och dörren till bröllopet stängdes.

Detta är en ganska sorglig berättelse med tanke på de ovisa jungfrurna. De väntade lika mycket på brudgummen som de visa, men de hade missat en väsentlig detalj, de hade inte förberett sig på samma sätt. De visa hade sett till att fylla sina lampor med olja. De ovisa kanske hoppades att de skulle klara sig ändå. Brudgummen skulle nog komma medan det ännu var ljust, så att de lätt kunde följa honom. De hade inte räknat med att det skulle bli så mörkt att de inte kunde se utan att tända sina lampor.

Vad betyder oljan i lamporna? Många menar att det är en bild på den helige Ande. En annan tolkning skulle också kunna vara att det är Guds ord. Det står i Bibeln att ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”

Birgitta Malmberg