Susanne Sjöstedt: Så nära det stora genombrottet

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det är den vanligaste cancerformen i Sverige. 10 000 drabbas varje år och nästan en fjärdedel, 2200, dör.

Fler drabbas av prostatacancer än bröstcancer. Det är mycket vanligare än livmoderhalscancer. Ändå finns i dag screeningprogram, allmänna och avgiftsfria, för att upptäcka de två senare cancerformerna. Kvinnor kallas regelbundet till både mammografi och cellprovtagning.

Ändå säger Socialstyrelsen nej till allmän screening för dem som statistiskt sett har högre risk för dödlig cancer, män mellan 50 och 70 år.

Det är inte konstigt att det regelbundet rasas över detta i kampanjer och utspel. Socialstyrelsen skriver själv om det i den utredning som låg till grund att inte förespråka allmän screening – att PSA, provet som avslöjar förhöjda värden som kan vara prostatacancer, skulle kunna leda till tidigare behandling och därmed kunna rädda uppemot 2000 mäns liv per år.

”Är deras liv inte värt något?”, undrar många. Kanske speciellt nu under den pågående Mustachkampen som uppmärksammas även i Karlskoga.

Vad som försvinner in i skuggan är varför Socialstyrelsen säger nej: tekniken som fortfarande dominerar är inte tillräckligt träffsäker.

Den potentiella kostnaden för männen som tar provet är för högt i mänskligt lidande. Förhöjda värden betyder nämligen inte alltid cancer.

Bedömningen från Socialstyrelsen för några år sedan är att tiotusentals män med en allmän screening felaktigt skulle diagnosticeras med prostatacancer och behandlingen skulle ge alltför många av dessa män livslånga, dramatiska bieffekter. Erektionsproblem eller urin- och avföringsinkontinens.

Det är ett pris många säkert skulle vara villiga att betala om det var villkoret för att överleva. På samma sätt som vissa kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer väljer att i förebyggande syfte operera bort brösten.

Men i det sistnämnda fallen är träffsäkerheten i en biopsi högre och påverkan på livskvaliteten, om än märkbar förstås, mer begränsad än att som man i 50-års åldern tvingas acceptera att behöva bära blöja resten av livet – eller kanske inte kunna ha sex. Och detta utan att ens ha varit sjuk – eller ens ha fått ordentlig förhandsinformation om provets för- och nackdelar så de kunnat fatta ett initierat beslut.

Så dålig är träffsäkerheten att tio män överdiagnostiseras med en icke-dödlig prostatacancer för varje man som undviker död på grund av screening. För dåliga odds, menade Socialstyrelsen 2018 och man är väl böjd att hålla med.

Men utvecklingen går framåt hela tiden. Vi har bättre riktad screening, bättre screeningverktyg och bättre diagnostik idag än i fjol. Vi har nya rutiner där man bland annat gör magnetkameraundersökning före vävnadsprover – vilket minskar överdiagnostik och onödiga biopsier. Vi har Stockholm 3, ett blodprov som bättre än PSA upptäcker cancer i tidigt skede.

Vi är så ofantligt nära det stora genombrottet. Fuck cancer.

Susanne Sjöstedt