Solveig Olsson: Vakna!

Familj
PUBLICERAD:

Nu har klimatmötet COP27 dragit igång i Egypten. Inför det har tre forskarrapporter kommit som visar att vi inte kommer att nå Parisavtalets mål. Möjligheterna finns, säger några forskare medan andra är mer skeptiska. Det tycks vara så att de är överens om att den politiska viljan och politiskt ledarskap saknas. Den som följer rapporterna från olika sammanhang håller säkert med. Allt medan oljejättarnas vinster fortsätter att öka. Shell och Total Energies har fördubblat sina vinster det senaste kvartalet till drygt 109 miljarder kronor och Shell har hittills i år gjort en vinst på 328 miljarder kronor. Koldioxidutsläppen är tillbaka till de som var före pandemin. 53000 människor dog av värmestress i Europa i somras och i Nigeria och Pakistan har miljoner människor fördrivits från sina hem på grund av översvämningarna.

Med dagens politik är vi på väg mot 2,8 grader mot slutet av seklet. Om alla skulle infria sina löften, vilket ännu inte skett, når vi ändå inte längre än till 2,4-2.6 grader enligt FNs miljöprogram, UNEP. Bara en total omställning av våra ekonomier och samhällen kan rädda oss från en total klimatkatastrof skriver Inger Andersen, vd för FNs miljöprogram i ett pressmeddelande. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att ländernas klimatåtaganden är ynkligt otillräckliga. De rika länderna har heller inte betalat till den fond som ska hjälpa fattiga länder i klimatomställningen.

Flera kritiska tröskelpunkter väntar oss. En tröskeleffekt är en kritisk brytpunkt när olika fysiska system som inlandsisar, skogar och värmen i världshaven övergår från att kyla och dämpa till att bli uppvärmande och självförstärkande. Just nu finns fem kritiska tröskelpunkter. 1 Avsmältning av Grönlands och 2 Västantarktis inlandsisar, 3 storskalig upptining av permafrosten, 4 kollaps av havsströmmen i Labradorhavet och 5 massdöd av tropikernas korallrev. Tröskelpunkten för Grönlandsisen säger en studie redan kan ha passerats.

Du och jag är förändringen. Det är dags för oss alla i de rika länderna att vakna. Vi kan inte längre svepa in oss i lugnande filtar och tro att vi kan fortsätta som vanligt. Medan vi diskuterar sänkta bensinskatter och motsätter oss miljökrav på skogsskötseln i EU håller planeten på att dö inför våra ögon. Det har för länge sedan varit dags för oss att vilja inse vad som håller på att hända och att ställa till med en ny storskalig Greta Thunbergdemonstration. Fylla vårt torg med karlskogabor och alla andra torg med invånare i hela landet och vägra gå därifrån innan våra politiker på alla nivåer verkligen beslutar om den omställning alla talar om men ingen vill genomföra. Det är dags för responsförnekare och bekväma invånare att vakna!

Solveig Olsson,

Klimatnätverket