Insändare: När ska de ta sitt ansvar?

Insändare
PUBLICERAD:
Signaturen ”
Foto: Love Tallmyren
Ekebyrondellen är Trafikverkets och Karlskoga kommuns nya lek att med kommunens egna invånare spela Rysk roulette.

När ska kommunledning och Trafikverket ta sitt ansvar?

Se till att bygga en gång och cykelbro på en gång annars kommer det inte bli av, det kommer dessutom inte bli en bra ekonomisk affär. Men allra viktigast borde vara trafiksäkerheten och i den ingår även gång och cykel trafikanter.

Att man från början varit inkompetent med markundersökningar ska inte drabba kommuninvånare som väntat i årtionden på en säker lösning i Ekebykorset.

Vakna nu Karlskogabor, annars kan ditt uppvaknanden sker när en vän, ett barn, en pappa eller mamma blir överkörd i nya Ekebyrondellen.

John

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.