Insändare: Begär att få ett PSA-prov

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Dan Hansson / SvD / TT
Reflektioner kring artikeln ”Prostatacancer – sällan så dystert som patienten tror” i KT_Kuriren den 9 november.

När jag läste rubricerade artikel i KT den 9 november var jag tvungen att plocka fram en insändare jag skrev i november 2021, se nedan.

Det är märkligt att sjukvården är så negativ till att äldre män screenas med PSA-prov för att tidigt upptäcka en möjlig prostatacancer. Samtidigt säger man att ”PSA-testning minskar visserligen dödligheten i prostatacancer men ….. Jaha? Nu skall man veta att ett enstaka PSA-prov inte leder till operation eller annan behandling. Ett ”positivt” prov följs av ytterligare prov som vid misstanke följs av cellprovtagning, röntgen återkommande besök hos läkare.

För mig tog det nästan ett år till det blev aktuellt med operation.

På frågan om hur cancern behandlas är svaret i artikeln ”Mycket olika”. Beror på var cancern sitter och om den har spridit sig till exempel till skelettet. Att undersökas om en cancer spridit sig till skelettet är en traumatisk upplevelse. Just för att minska denna risk är det viktigt att en ev.

cancer upptäcks tidigt. Man vet aldrig om man bär på en cancer, den känns inte. Det är test och undersökning av läkare som gäller.

Jag tycker nedanstående insändare är fortfarande aktuell.

”Regionens råd ang. prostatacancer” (KT november 2021)

I senaste numret av ”Leva”(november 2021), som är Region Örebro läns tidskrift, finns en artikel om prostatacancer.

Artikeln avslutas med rubriken ”När och var skall jag söka vård”. Här ger man följande råd: ”Kontakta en vårdcentral om Du tror att Du har prostatacancer”. Tror, vadå tror?. Man säger också att ”det är ofta inte bråttom. Är det helg kan Du vänta till det blir vardag”. Med tanke på de vårdköer som nu mer är vanliga inom sjukvården så …..

Detta är en uppseendeväckande information. Det är mycket få, om ens någon, som har känt att de har prostatacancer, i alla fall inte i begynnelseskedet. I mitt fall fick jag under flera år, på inrådan av en god vän, be/tjata om att få ta ett PSA-prov.

När till slut en ung AT-läkare, troligen mot reglerna, skickade mig på provtagning konstaterades förhöjda PSA-värden och senare en aggressiv cancer.

Efter en lång process, ca. 10 månader, med olika remisser, undersökningar och samtal med läkare fick jag operation. När man väl kommer in i systemet är vården och vårdpersonalen fantastisk. Att det sedan skall behöva ta så lång tid är en annan fråga.

Min rekommendation till alla män som är 50 – 60 år och däröver är att begära hos vårdcentralen att få ta ett PSA-prov. Ni kommer aldrig att känna att Ni har början till en cancer. En tidig upptäckt är viktig för en framgångsrik behandling.

Prostatacancer är en allvarlig sjukdom. Ca 2300 män avlider varje år.

Alf Rosberg

Läs också:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.