Insändare: 560 000 kr inger hopplöshet

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Henrik Montgomery/TT
Fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR är bekymrade över kommunalrådet Tony Rings inställning och uttalande om att Karlskogas socialsekreterares löner inte är så låga som framställts.

Årets löneöversyn gav en ökning på 2% till socialsekreterare, vilket visserligen resulterade i några hundra kronor mer i lönepåslag, men det är inte särskilt troligt att majoriteten av landets övriga kommuner gav mindre. Lönestatistiken från SKR 2022 är ännu inte klar varför Tony Rings uttalande bygger mycket på gissningar. En mer trolig gissning är att glappet snarare ökat 2022 mellan Karlskoga kommuns lönenivå för socialsekreterare jämfört med övriga kommuner i landet.

Tony Ring argumenterar också för att 2023 är ett tufft år för Sveriges kommuner och att det skulle vara skäl för att inte satsa mer pengar än det förslag som lagts fram om 560 000 kr. De flesta kommuner klarar en högre kostnad för socialsekreterare vilket också Karlskoga bör göra. Karlskoga är inte en fattig kommun men tittar man på socialsekreterarlönerna skulle man kunna tro det. Frågan som ledande politiker och tjänstemän bör ställa sig är - Vill Karlskoga bli sämst i landet även år 2023?

Lönenivån för socialsekreterare måste höjas i Karlskoga. Socialsekreterare arbetar till stor del med lagstadgad verksamhet, med kommunens mest utsatta människor och har svåra samtal och gör svåra bedömningar dagligen. Det är ett arbete som generellt måste värderas högt. Det är extremt värdefullt att ha bred kompetens och erfaren personal för ett sådant arbete. En ökad personalomsättning utarmar både erfarenhet och påverkar utgången av det arbete som läggs ner i arbetet med de människor vi möter. Att som klient behöva byta handläggare, utredare eller utförare alltför ofta innebär att förtroendet för organisationen minskar.

Att Karlskogas socialsekreterare idag har lägst medellön gör att vi får allt svårare att rekrytera ny personal. Erfaren personal får ett stort påslag i lön om de byter tjänst till närliggande kommuner, vilket är ett faktum för de som nyligen sagt upp sig.

Om inget görs i närtid finns en överhängande risk att ytterligare fler erfarna socialsekreterare söker sig till andra arbetsgivare. Då kommer kvalitén på arbetet minska i Karlskoga samtidigt som kostnaden kommer att öka vare sig man vill eller inte. Att ta in oerfaren personal kostar att lära upp samtidigt som kommunen vid nyrekryteringar måste erbjuda marknadsmässiga löner. En stor del av Sveriges socialchefer har vid en undersökning nyligen svarat att de är oroade över personalförsörjningen kommande år då det lider brist på socionomer.

Ett sätt att förhindra en alltmer ökad personalomsättning är att ge personalen hopp om en förbättring av löner. I budgeten för 2023 bör socialnämnden få de medel som krävs för att socialsekreterare i Karlskoga ska få marknadsmässiga löner. 560 000 inger inget hopp, snarare hopplöshet!

Fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.