Hoppa till huvudinnehållet

Mylly gick i taket efter lång budgetdebatt: ”Pinsamt av oppositionen”

Publicerad:
Oppositionen yrkade på återremiss då Degerfors kommunfullmäktige skulle klubba budgeten.
Oppositionen yrkade på återremiss då Degerfors kommunfullmäktige skulle klubba budgeten. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Budgetförslaget i kommunfullmäktiges möte i Degerfors ledde till bortemot halvannan timmes debatt. Oppositionen yrkade på återremiss och det ändade med votering i om frågan skulle avgöras i mötet eller inte.

Oförändrad skattesats kommande år

De styrande partiernas, Vänsterpartiet och Moderaterna, budgetförslag för nästa och de kommande åren innebär direkta besparingar om 6,7 miljoner kronor eller en procent av nämndernas budgetramar nästa år och året därpå 5,2 miljoner kronor, eller 0,8 procent av nämndernas budgetramar.

Indirekta besparingar, där nämndernas budgetramar inte räknas upp fullt ut enligt SKR:s, Sveriges kommuner och regioner, förslag blir då 4,8 miljoner kronor för 2023 och nästan 13 miljoner året därpå.

Återställandekrav

Nästan 29,8 miljoner kronor att återställa fanns efter de kraftiga underskotten 2019 och 2020 sedan man räknat bort synnerliga skäl, men nästan hälften lyckades man återställa 2021.

Man budgeterar med att tillgångarna ligger på samma nivå som skulderna på drygt 629,3 miljoner kronor nästa år.

Budgetramarna (se faktaruta) har reviderats sedan de beslutades i kommunstyrelsen, genom att man då hade gjort beräkningarna utifrån ”gamla” kultur- och utbildningsnämnden, men nu justerat utifrån gymnasiedelen.

2023 års reviderade budgetramar i SEK

Kommunstyrelsen 75 544 000

Kommunstyrelsen kommunrevisionen 718 000

Kommunstyrelsen konto för oförutsett 1 000 000

Bygg- och miljönämnden 143 000

Servicenämnden 22 832 000

Kultur- och utbildningsnämnden 213 677 000

Kultur- och utbildningsnämnden gymnasiet 59 242 000

Socialnämnden 273 078 000

Finansförvaltningen 4 586 000

Summa 650 818 000 kronor

Löneskatt, internränta, pensioner, motbokningar 9 947 000

Verksamhetens kostnader 640 871 000

Ekonomichef Per Nordin drog en del bakgrund och fakta kring budgeten med jämförelser i befolkningsutvecklingen, vars kurva han liknade vid en sluttande kälkbacke.

Sämre skattekraft

Skattekraften var inte så mycket bättre i Nordins dragning, utifrån jämförelser i Kolada som är en databas för kommuner och regioner. Där syns att Degerfors kommer längre och längre från rikssnittet, trots tidigare höjningar. Orsakerna är dels att kostnaderna för verksamheterna, inte minst äldreomsorgen, är mycket högre än rikssnittet samtidigt som medianlönerna hos invånarna är låga, då låg andel har eftergymnasial utbildning.

Nordin gav en bild av vilka underskott som nu måste hanteras de närmsta åren, där det i budgeten som ligger finns ett sparbehov på 11 miljoner kronor.

Anneli Mylly (V) tyckte det var pinsamt av oppositionen att komma nu, när budgeten skulle antas, och yrka på återremiss.
Anneli Mylly (V) tyckte det var pinsamt av oppositionen att komma nu, när budgeten skulle antas, och yrka på återremiss. Foto: Anna-Stina Tallmyren

– Vi måste ligga på 2 procent överskott av skatter och generella statsbidrag och då hamnar vi på 13 miljoner, och inräknat underskottet på 18 miljoner hos socialen just nu så har vi nånstans i storleksordningen 42 miljoner kronor att hämta in, sa Nordin och konstaterade att det är nödvändigt med kraftiga besparingar.

– Kör vi med en ekonomi med underskott eller låga överskott så innebär det att dagens generation lånar från kommande generation, sa Nordin.

Återta rådigheten

Inne på samma tanke var Anita Bohlin-Neuman (V), som citerade den tidigare socialdemokratiske ministern Gustav Möller med orden ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket".

Anneli Mylly (V) gjorde tilläggsyrkande till budgeten till ”gamla” kultur- och utbildningsnämnden ändras med 565 000 kronor i ökning och i motsvarande ram ska gymnasiedelen minskas. Men det tillägget yrkade hon bifall till budgeten.

– Med genomtänkta politiska prioriteringar kan vi återta rådigheten över den ekonomiska utvecklingen i Degerfors kommun. Jag känner samtidigt en stolthet över att så många partier ställer sig bakom en budget som är nödvändig, det ser jag som en politisk mognad, sa Mylly.

Sverigedemokraterna yrkade även nu, liksom i kommunstyrelsen, bifall till den föreslagna budgeten.

Återremiss

Johanna Svärd (S) agerade röst för den övriga oppositionen; S, C och KD som fann det omöjligt att stödja den framlagda budgeten och yrkade på återremiss.

Svärd radade upp ett antal punkter som de ifrågasatte, bland annat att återställande av negativt resultat bör vara med som mål och uppräkningen av pensions- och lönekostnader, som de finner alltför lågt beräknade. Vidare att ett barnkonsekvensanalys bör kopplas till budgeten och att fullständig konsekvensanalys avseende kostnader och resultat i budgeten bör redovisas.

Per Nordin, ekonomichef, redogjorde för budgetförslaget som bland annat innebär en billigare variant av läktare på Stora Valla.
Per Nordin, ekonomichef, redogjorde för budgetförslaget som bland annat innebär en billigare variant av läktare på Stora Valla. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Dessutom motsätter man sig köp av Coop-fastigheten.

Svärd nämnde även hantering av negativt balanskravsresultat, där oppositionen anser att man skulle göra en omprövning av tidigare åberopade synnerliga skäl.

Även Jan Johansson (KD) instämde i återremissyrkandet och sa bland annat att uppräkningen av löner inte är i paritet med verkligheten och att satsningar bör göras i vård och omsorg framför fotboll.

”Pinsamt”

Yrkandet fick nästan Anneli Mylly (V) att gå i taket, hon förvånades över att oppositionen kom nu med yrkande på återremiss och ifrågasatte om de ens kunde begära återremiss på förslaget.

– Det är pinsamt av oppositionen. Det här är vår budget och våra förslag. Om nu har andra förslag kan väl ni lämna in en egen budget. Att komma här när vi ska anta budgeten och inte ha sagt nånting tidigare, och ni har även sagt nej förut när vi försökt få ordning på ekonomin, rasade Mylly och frågade om de inte vill få ordning på ekonomin i den här kommunen.

Anna Nordqvist (M) och Anneli Mylly (V) var enade ifråga om budgetförslaget.
Anna Nordqvist (M) och Anneli Mylly (V) var enade ifråga om budgetförslaget. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Även Gertowe Thörnros (V) tyckte det var konstigt att yrka på återremiss i nuläget och vad gällde återställande av tidigare års underskott pekade han på att det finns en plan för det. Om högre löner så nämnde han att det kan göras av nämnderna i internbudgeten, men att de då måste göra andra besparingar eftersom man inte får mer pengar för att man skriver upp budgeten.

Var var de förut?

– Det kommer att bli tufft innan det blir bättre men tillsammans kommer vi under denna mandatperiod att få ordning på Degerfors en gång för alla. Det hedrar Sverigedemokraterna att man inser allvaret och ställer sig bakom budgeten i sin helhet, sa Anna Nordqvist (M) och tillade:

– Sen vill jag fråga Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna var var alla de här yttrandena på ksau ekonomi och kommunstyrelsen och framförallt var är ert eget budgetförslag, som Gertowe frågade förut. Ni har haft alla möjligheter och ni har fått information i ksau ekonomi och vad vill ni åstadkomma med en återremiss?

Många debattinlägg senare ställdes förslaget om återremiss mot förslaget att besluta om budgeten i mötet, där 21 var för det sistnämnda och endast tio för återremiss, varefter budgeten antogs.

Läs mer om budgeten i tidigare artiklar här:

Mylly ser politisk mognad runt budget och ansvarstagande för ekonominSänker ribban till budgetvariant av läktare för egen tälthall
Miljöpartiets Johanna Ghattas ställde sig bakom budgeten och konstaterade att om inte krafttag tas nu för att hålla de ekonomiska ramarna så skjuts de ekonomiska problemen över till barnen, hon drog paralleller till att vi gör på samma vis med klimat- och miljöproblemen.
Miljöpartiets Johanna Ghattas ställde sig bakom budgeten och konstaterade att om inte krafttag tas nu för att hålla de ekonomiska ramarna så skjuts de ekonomiska problemen över till barnen, hon drog paralleller till att vi gör på samma vis med klimat- och miljöproblemen. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Artikeltaggar

Anita Bohlin-NeumanAnna NordqvistAnneli MyllyBudgetarCoopDegerforsDegerfors kommunEkonomiGertowe ThörnrosJan JohanssonJohanna GhattasJohanna SvärdKommunfullmäktigeKommunstyrelsenKristdemokraternaModeraternaNämnderPer NordinPeter NyströmPolitikStora VallaSverigedemokraternaVänsterpartiet

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.