Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Kan vi tänka nytt?

Publicerad:
Johanna Ghattas,MP, hoppas att det kommer fler åhörare till nästa kommunfullmäktigesammanträde i Degerfors.
Johanna Ghattas,MP, hoppas att det kommer fler åhörare till nästa kommunfullmäktigesammanträde i Degerfors. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi från Miljöpartiet tycker att det är viktigt att alla samhällsmedborgare visar intresse och aktivt deltar i kommunens verksamhet. På det viset blir fler nöjda, fler får förståelse för det som sker och vi stärker demokratin i vår fina kommun.

Vid senaste kommunfullmäktiges möte (KF) den 28:e november fanns en handfull åskådare på plats, vi från MP önskar se många fler på kommande möten. Nästa KF äger rum den 12:e december. Slut upp för demokratins skull!

Budgeten som V och M utarbetat antogs vid senaste KF och MP gav sitt stöd till denna, eftersom vi anser att kommunens ekonomi måste bli mycket bättre från och med nu. Vi politiker som verkar idag måste ta vårt ansvar för att få ekonomin i balans och inte riskera att lämna över ett skuldberg till framtiden.

Vi vill trycka på vikten av att arbetet sker i lyhört samarbete med kommunens alla medarbetare inom alla förvaltningar. Att kunskapen från våra undersköterskor, renhållningsarbetare, pedagoger, kanslister, ja alla kommunens medarbetare tas tillvara och att de verkligen blir lyssnade på.

Den knappa ekonomin kommer de närmaste åren bli kännbar och mitt i alltihopa måste vi samtidigt klara av den ”gröna omställningen”. Detta kan kännas dubbelt betungande men behöver inte vara så.

Senaste års uppumpade ekonomi med bland annat låga räntor har möjliggjort en överdriven konsumtion och det är ju som vi vet inte det bästa för miljön.

Senaste tidens prishöjningar på energi som sprider sig ner genom ekonomin har försvårat situationen för många men också gett nya perspektiv. Vi sparar på bland annat elen och bilresor, vi har fått ett förnyat medvetande och samtidigt sparar vi också på miljön.

Kanske och förhoppningsvis kan kommunens skrala ekonomi få oss att tänka nytt, inte ta allt för givet, göra oss alla lite mer medvetna och ta vara på saker och tjänster med ett nytt synsätt och därmed också minska det avtryck vi gör på moder jord.

Miljöpartiet de gröna I Degerfors

genom

Johanna Ghattas, ledamot i Degerfors kommunfullmäktige

Artikeltaggar

ÅsikterBudgetarDegerforsFörvaltningInsändareJohanna GhattasKommunfullmäktigeKooperativa förbundetMiljöpartiet