Hoppa till huvudinnehållet

Vårdlag kan utgå från Åtorp men mer samarbete över gränserna behövs

Publicerad:
Hemtjänstpersonalens lokal är på Sveagatan, men personal som bor i Åtorp ska inte behöva åka dit för att utgå därifrån utan får behålla lokalen i Åtorp.
Hemtjänstpersonalens lokal är på Sveagatan, men personal som bor i Åtorp ska inte behöva åka dit för att utgå därifrån utan får behålla lokalen i Åtorp. Foto: Anna-Stina Tallmyren

”Är det vettigt att använda skattepengar så, att resa bort dem när vi istället kunde lägga den tiden hos vårdtagarna?” undrade undersköterskorna i Åtorp-Svartås vårdlag 2021, då förslag fanns att alla vårdlag skulle utgå från Sveagatan i Degerfors. Nu har frågan avgjorts.

Förslaget kom sig av att socialnämnden gav förvaltningen uppdraget att se över en omorganisation med färre vårdlag och även den geografiska fördelningen samt möjligheten att alla skulle utgå från hemtjänstlokalen på Sveagatan i Degerfors.

Enhetscheferna kom fram till att det är fullt möjligt och de såg även samverkansmöjligheter mellan lagen om de utgår från samma lokal.

Men det blev ramaskri i personalen och även en del vårdtagare hade synpunkter på förslaget, som återremitterades.

Socialnämnden ville få en ekonomisk redogörelse, dels ytterligare information om hur arbetet fortgick med att lösa de farhågor som lyftes i den risk- och konsekvensanalys som personalen själva hade gjort.

Minska sårbarheten

Ett år senare är det fortfarande aktuellt att se över organiseringen av hemtjänsten ur effektiviseringsperspektiv, såväl personellt som ekonomiskt. I den genomlysning med förslag på åtgärder för att få budgeten i balans som kommunstyrelsen begärde och som revisionsbyrån KPMG gjort, så finns bland förslagen följande: ”För att skapa större planeringsenheter och minska sårbarheten inom hemtjänsten bör hemtjänsten i Åtorp sammanslås med hemtjänsten i Degerfors centrum. Antingen genom total överflytt eller med Åtorp som en möjlig utgångspunkt”.

Förvaltningsledningen har haft samma uppfattning och påbörjade arbetet med att se över schemastruktur utifrån behov och säkerställa att resurstid ska kunna användas för att minska användning av timavlönade, fyllnadstid och övertid.

Kvar i Åtorp

Det man föreslagit och som nämnden nu beslutat är att Åtorp, så länge behov kvarstår, blir en utgångspunkt för personal boende på orten eller för anställda som inte på sin väg till Åtorp passerar centralorten samt för de som dagligen kommer från hemtjänstlokalen på Sveagatan i Degerfors.

Anita Bohlin Neuman (V) socialnämndens ordförande tycker det blev en bra lösning efter återremissen.
Anita Bohlin Neuman (V) socialnämndens ordförande tycker det blev en bra lösning efter återremissen. Foto: Anna-Stina Tallmyren

– Man har tagit hänsyn till arbetsmiljö. Hemvisten för vårdlagen är på Sveagatan, för möten och arbetsplatsträffar och dylikt, men man får ha kvar en lokal i Åtorp, säger socialnämndens ordförande Anita Bohlin Neuman (V).

– Det Marie-Louise (Forsberg-Fransson, socialchef, reds. anm.) redovisade var också att man måste se till vårdtagarnas behov, att biståndsbeslut blir utförda på rätt sätt, så vi ser till att vårdtagarna får utförda insatser. Men vårdlagen måste hjälpas åt mer över gränserna, för genom det ser vi att kostnaderna minskar, säger Bohlin Neuman.

– Ibland kan det vara bra att få möjlighet att titta på ärenden en gång till. Den här frågan var väldigt kopplad till ekonomin, men i dagsläget måste vi också säkerställa att det finns kompetenta undersköterskor och vårdbiträden på plats där de verkligen behövs, så det blev en annan dager när vi tittade på det. Sen har vi också vänt och vridit på tidigare riskbedömning och konsekvenser och nu kunde vi presentera en bra mixlösning, säger socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och fortsätter:

– Det finns inget egenvärde i att alla ska åka till Degerfors. Självklart kan man utgå från där det är bäst möjlighet och ändå göra en god insats. Vi har lyssnat på personalens åsikter, att det kändes konstigt att ”åka värdshus förbi” och samtidigt säkerställer vi att de personer som behöver insatser där ska få det, då finns ingen anledning att göra den ändringen. Men det behöver inte betyda att man har kvar samma lokal i Åtorp, den är väldigt stor och kommunen måste vara rädd om pengarna, men vi har ett avtal där än.

Enligt Forsberg-Fransson löper lokalavtalet ut hösten 2024, så fram till dess är det den nuvarande lokalen som är aktuell.

Över gränserna

– Vi fick i nämnden även en ekonomisk redovisning som visar, i jämförelse med förra året, att hemtjänsten minskat kostnaderna. Man tar inte in vikarier utan hjälps åt mellan de två vårdlagen. Åtorp har nu mer gemensamt utbyte med vårdlag i Degerfors, man går över gränserna, och det uppskattas så alla tycker det fungerar bra nu, säger Bohlin Neuman.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson tycker det blev en bra lösning där man lyssnat in personalen.
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson tycker det blev en bra lösning där man lyssnat in personalen. Foto: Benny Abrahamsson

– Vi fick också redovisat jämförelser från Kolada, där hemtjänsten förut låg på rött men nu är nere på gult, så kostnader för hemtjänsten minskar. Det är fler utförda timmar men genom att man hjälpts åt över gränserna och inte tagit in vikarier, så det har blivit lägre kostnader mot förra året. Helt enkelt arbeta på annat sätt.

Kolada är en databas där man kan följa och jämföra kommuners och regioners verksamheter från år till år.

Mer insatser

Antal unika personer som fått insatser och antalet timmar som beviljats under januari-oktober 2021 var 420 personer och 3 065 insatser, i hemtjänsten totalt, medan det samma period i år var 457 personer och 3 211 insatser.

Även beviljade timmar har ökat, från i snitt 117,1 timmar per person och i snitt 16 timmar per insats under 2021 till 125 timmar per person och 17,8 timmar per insats i år.

Det här gäller ett genomsnitt på alla valda insatser, vilket även inbegriper trygghetslarm och matdistribution, även om de insatserna inte genererar tid.

– Trygghetslarm har man som insats alla dagar, men det genererar bara tid då man faktiskt larmar och samma med matdistribution. Man får en matlåda hem, men om man inte har behov av att personal sitter med när man äter, så genererar det ingen tid, förklarar Forsberg-Fransson.

Antalet larm, med trygghetslarm, har dag och kvällstid ökat med drygt 3 000 larm under januari-oktober från 2021 till 2022 och med drygt 1 300 larm nattetid.

Hemtjänstpersonal ser kostnadsökning och risker i att flytta vårdlagetSkickar tillbaka förslag om att flytta hemtjänstlag från Åtorp
Hemtjänsten ska kunna utgå från Åtorp, men lokalen på Tallmon är stor, så den kanske blir en annan lokal. Men avtalet för nämnda lokal gäller fram till hösten 2024.
Hemtjänsten ska kunna utgå från Åtorp, men lokalen på Tallmon är stor, så den kanske blir en annan lokal. Men avtalet för nämnda lokal gäller fram till hösten 2024. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Artikeltaggar

Anita Bohlin-NeumanÅtorpDegerforsHemtjänstKPMGMarie-Louise Forsberg-FranssonNämnderPolitikSocialnämnderSveagatanTrygghetslarmVänsterpartiet

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.