Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Förbättra äldreomsorgen i Örebro län

Publicerad:
PRO Örebro lön vill se förbättringar av äldreomsorgen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Rapporter om vanvård på äldreboenden runtom i landet når oss med jämna mellanrum. För att äldreomsorgen ska klara kraven kring stärkt bemanning och högre kvalitet behöver regeringen ge landets kommuner ett årligt tillskott om minst tio miljarder kronor, menar Pensionärernas riksorganisation, PRO, i en ny rapport.

Patienter som lämnas ensamma med dödsångest, överfulla blöjor som inte byts och felaktig medicinering är bara några chockerande exempel på bristande omsorg som corona-kommissionen och Inspektionen för vård och omsorg har rapporterat om i år. Det är ett allvarligt läge som riskerar att utvecklas till en krissituation.

I Örebro län tar ungefär 12 400 personer del av äldreomsorgen. Den här siffran kommer troligtvis att öka i rask takt – enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) väntas antalet personer över 80 år i Sverige att dubbleras fram till 2045.

Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar, men staten bidrar också med finansiering. Inför nästa år beräknas kommunsektorn gå med ett underskott på 20–30 miljarder kronor bara på grund av dagens pris- och löneökningar. När regeringen nyligen presenterade sin höstbudget var satsningarna på äldreomsorgen långt ifrån tillräckliga – faktum är att statsbidragen till kommunerna förblir på samma nivå som i år, vilket alltså innebär att nedskärningar är att vänta på många platser.

I stället för nedskärningar borde äldre människors rätt till god livskvalitet stå i fokus. PRO släppte nyligen en rapport med fem konkreta åtgärder på hur äldreomsorgen kan förbättras:

1.Ett årligt tillskott om minst 10 miljarder kronor direkt till äldreomsorgen utöver dagens statsbidrag.

2.En äldreomsorgslag som slår fast att äldre har rätt till goda levnadsvillkor och ett värdigt liv, till skillnad från dagens formulering om ”skälig” levnadsnivå.

3.Minst 90 procent av personalen inom äldreomsorgen ska ha fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.

4.Äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som är undersköterska.

5.Pensionärsråden i kommuner och regioner ska vara obligatoriska.

PRO uppmanar därför både kommunpolitiker i Örebro län och regeringen med äldre-minister Anna Tenje (M) att i varje kommande budget satsa på äldreomsorgen. Annars finns en betydande risk att kvaliteten försämras ytterligare vilket vore förödande för landets äldre.

PRO Örebro län, distriktsstyrelsen genom

Margareta Jansson, vice ordförande

Lena Ottosson, ordförande

Artikeltaggar

ÄldreomsorgAnna TenjeÅsikterInsändareInspektionerOmsorgÖrebroÖrebro länPROVård