Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Fler behöver utbildas inom bristyrken

Publicerad:
<strong id="strong-15dbec8a3d6b6004b9409d5af79c763a">Lena Molin på Manpower Matchning menar att fler måste utbildas inom bristyrken.</strong>
Lena Molin på Manpower Matchning menar att fler måste utbildas inom bristyrken. Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Trots att arbetsmarknaden skriker efter kompetens ser vi att matchningsgapet, alltså antalet arbetssökande per ledigt jobb, ökar i Sverige – en situation som både drabbar företag, individer och samhället i stort. Nu bör både matchningsaktörer och arbetssökande i Örebro län fokusera på utbildningar inom bristyrken, skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Under det tredje kvartalet 2022 sökte 10 700 personer arbete i Örebro län, vilket motsvarar hela 2,9 arbetssökande per jobbtillfälle i länet. Det visar en kartläggning som ManpowerGroup har genomfört, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån. Men trots den stora mängden arbetssökande skriker arbetsmarknaden efter kompetens, särskilt inom vissa yrken.

Detta kan verka motsägelsefullt, men arbetsmarknaden är inte enhetlig. Inom vissa yrken konkurrerar alltför många personer om ett och samma jobb. Inom andra yrken, däremot, lyckas arbetsgivarna inte fylla tomma tjänster eftersom alltför många arbetssökande saknar de rätta kompetenserna. I dag finns exempelvis en stor efterfrågan på chaufförer, hantverkare och vårdpersonal, samt på ett flertal olika yrken inom it- och techbranschen.

Detta matchningsgap drabbar det enskilda företaget, vars utveckling hämmas när de inte lyckas tillsätta viktiga tjänster. Det drabbar den arbetssökande individen, som inte har tillräcklig kompetens för att få jobb. Och det drabbar samhället, i form av minskade skatteintäkter och en ökande risk för att Sverige hamnar efter i den globala konkurrensen.

En starkt bidragande anledning till matchningsgapet är att långtidsarbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det positivt att Arbetsförmedlingen från och med 2023 kommer att förstärka stödet till långtidsarbetslösa. Men för att långsiktigt förbättra situationen är det nu viktigt att även vi matchningsaktörer, och inte minst Örebro läns arbetssökande, lägger större fokus på vikten av att utbilda sig inom bristyrken.

Genom att satsa på att stärka de kompetenser som saknas på arbetsmarknaden kan vi bidra till att minska matchningsgapet. Rätt vägledning och information om de långsiktiga fördelarna med studier kan göra att fler långtidsarbetslösa väljer att utveckla sin kompetens på ett sätt som faktiskt leder till arbete i framtiden. Det skulle även bidra till att minska kompetensbristen på arbetsmarknaden.

Nu är det viktigt att både matchningsaktörer och arbetssökande i Örebro län vågar satsa på utbildning för att höja kompetensen, inte minst inom bristyrken. Det skulle gynna både Örebro läns företag och invånare.

Lena Molin, operativ chef, Manpower Matchning

Artikeltaggar

ArbetsförmedlingenArbetsgivareArbetsmarknadInsändareManpowerManpowerGroupSCBStudierUtbildningÅsikterÖrebro