Solveig Olsson: Kollektivt agerande eller kollektivt självmord?

Familj
PUBLICERAD:

De orden fällde FNs generalsekreterare Antonio Guterres när han öppnade klimatkonferensen i Egypten före jul. ”Antingen agerar vi för en omställning eller så drabbas vi av förödande effekter som tvingar oss att ställa om.”

”Det kollektiva misslyckandet nationerna emellan har gjort att det nu är för sent med en mjuk omställning. Vi måste ställa om snabbt.” Så skriver universitetslektorn i miljövetenskap vid Linköpings universitet, Mathias Fridahl, i tidskriften Forskning och Framsteg. Han har varit med på 27 internationella förhandlingsrundor om klimatet och fanns med i Sharm el-Sheikh. En rik erfarenhet på hur svårt världens nationer har att komma överens. Ändå lyckades man besluta att försöka nå målet att skydda jordens yta och hav med 30 procent till 2030 även om det enligt forskarna behövs ett skydd på 50 procent.

Mathias Fridahl skriver att han sörjer det svenska klimatledarskapet. Det är nog fler än han som gör. Regeringen håller på att montera ner vårt goda rykte ute i Europa och Sverige ses inte längre som ett föregångsland. Finansministern rycker på axlarna om klimatmålen och miljöministern gör konstiga uttalanden om utsläppsmängderna. Miljödepartementet har lagts ner. Förslaget om att inrätta ett miljödepartement kom 1980 från en socialdemokratisk arbetsgrupp på central nivå, som fått i uppgift att skriva ett miljöprogram. Där fick jag förtroendet att delta.

I oktober skrev elva före detta miljöministrar en artikel där man kritiserade nerläggningen av miljödepartementet. Den som stod överst på listan var Birgitta Dahl som blev Sveriges första miljöminister. Ett av hennes tidiga beslut var att sätta pant på aluminiumburkar och petflaskor. Därefter har de efterträdande miljöministrarna lagt ner ett stort engagemang på miljö- och senare också klimatfrågorna. Men nu handlar det bara om elbrist och att bygga ut kärnkraften.

Det finns ändå tecken på ljuspunkter. I KT den 2 januari kunde man läsa om fem goda nyheter för miljö och klimat som kan inge ett visst hopp. Bland annat har det visat sig att det är vind i seglen för förnybar energi, skyddet av jordens yta kan vara ett genombrott för blommor och bin och EUs strängare regler för utsläppshandel kan vara en pusselbit.

Men - nu måste vi agera efter Guterres tal, det är allvar. Det är hög tid att bestämma oss för om vi ska skidväder eller badväder i januari i Alperna.

Solveig Olsson

Klimatnätverket