Hoppa till huvudinnehållet

Inte längre ”en öppen folkkyrka” för den som vill få insyn

Publicerad:
Degerfors kyrka kanske inte är så öppen som det står på dess port, åtminstone inte bildligt för de som vill få insyn i vilka frågor som ska behandlas av församlingens folkvalda.
Degerfors kyrka kanske inte är så öppen som det står på dess port, åtminstone inte bildligt för de som vill få insyn i vilka frågor som ska behandlas av församlingens folkvalda. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Det är dags för kyrkorådsmöte i Degerfors-Nysunds församling, men nu lägger man locket på för några handlingar ges inte ut. Man hänvisar till ett 15 år gammalt avslagsbeslut, att få ut en rapport i förhandlingar mellan Lutherska världsförbundet och Israeliska staten, och hävdar att detsamma gäller här, trots att kyrkans regelverk säger annat.

Inte längre ”en öppen folkkyrka” för den som vill få insyn

När tidningen kontaktar kyrkorådets sekreterare och begär ut handlingarna inför rådets möte ber hon oss kontakta kyrkoherden, eftersom det är nya regler som gäller vid dylika förfrågningar.

Vi kontaktar kyrkoherde Monica Mannberg med frågan varför man i församlingen vill lägga locket på.

– Det kanske inte handlar om att lägga locket på, utan att det kan bli missförstånd om det i handlingarna står att såhär ser det ut, sen diskuterar man det i kyrkorådet och så blir det bestämt nåt annat, säger Mannberg.

– Men jag tänker inte hålla på och tjafsa med dig om det utan jag kollar så vi inte gör nåt fel, är det ok?, säger hon då vi hävdar att redaktionen tar del av handlingar och beslut även då vi delger allmänheten vad som sker i kommunpolitiken.

En stund senare meddelar hon att hon precis som tidigare hänvisar till det stiftsjuristen skrivit.

– Hon (stiftsjuristen, reds. anm.) skriver klart och tydligt att en handling inte bli offentlig förrän den slutgiltiga utformningen är klar och att det är att betrakta som ett arbetsmaterial som kommer att förändras, säger Mannberg.

Även i höstas

Liknande scenario ägde nämligen rum i höstas, då kyrkorådet höll möte, och undertecknad begärde ut handlingar. Sekreteraren undrade om det var några särskilda handlingar som var av intresse och skrev i ett mail ”Protokollet är ju inte justerat än så jag vet inte vad jag kan lämna ut i detta läge”.

Handlingarna kom till sist från kyrkoherden. Men några veckor senare skickade sekreteraren ett mail, på uppdrag av kyrkoherden, där man hänvisade till vad stiftsjuristen sagt och som är detsamma man nu skrivit ut på hemsidan, att handlingarna inte är offentliga förrän protokoll justerats.

”Arbetsmaterial”

En uppdatering på församlingens hemsida gjordes i slutet av november, där det tydligt står att man är välkommen att höra av dig till församlingsexpeditionen om man vill läsa protokoll och handlingar.

Men där står nu också, att handling som hänför sig till ett ärende som inte är slutbehandlat av kyrkorådet utgör arbetsmaterial, varför det därmed inte är att anse som en upprättad handling enligt 53 kap. 5 § kyrkoordningen. På församlingens hemsida skriver man att handlingen blir offentlig först när den fått sin slutliga utformning och blir en allmän handling först när protokollet justerats. Vid varje begäran om utlämnande av en handling ska dessutom en sekretessprövning göras av behörig tjänsteman, enligt vad som står på hemsidan.

Så säger regelverket

Kyrkoordningen, som är det regelverk som kyrkomötet fastställer för att Svenska kyrkan över hela Sverige internt ska ha gemensamma regler, säger något annat.

Monica Mannberg kyrkoherde i Degerfors-Nysunds församling.
Monica Mannberg kyrkoherde i Degerfors-Nysunds församling. Foto: Kajsa Juslin

Där står: ”Med handling avses en sådan framställning i skrift och bild eller en sådan teknisk upptagning som: 1. förvaras hos Svenska kyrkan, och 2. är att anse som inkommen till eller upprättad hos Svenska kyrkan”.

I tredje paragrafen står: ”Rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar avser var och en, oberoende av kyrkotillhörighet”.

I paragrafen därefter står vilka undantag man kan göra från huvudregeln (se faktaruta) och att det ”gäller endast för handlingar som innehåller uppgifter som skyddas av förbud enligt 54 kap.” och vidare att ”om de skyddade uppgifterna förekommer endast i vissa delar av en handling kvarstår rätten att ta del av handlingens övriga delar”.

Undantag från offentlighet för handlingar

Uppgifter som skyddas av förbud och således inte är offentliga, enligt kyrkoordningen, är ganska självskrivet uppgifter som framkommer vid bikt eller själavård, uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, vissa verksamheter enligt vad som står i socialtjänst-, skol- och patientsäkerhetslagen. Skyddade är även uppgifter om en enskild givare vid insamlingar, uppgifter om en anställds eller förtroendevalds personliga förhållanden (dock inte uppgifter om lön, förmåner och andra anställningsvillkor).

Förbudet gäller även till skydd för kyrkans ekonomiska intressen, samt mot att röja vissa uppgifter i kyrkobokföringen, liksom säkerhetsåtgärder med mera.

Färdigbehandlat

Även av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen framgår att Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar ska jämställas med en myndighet i fråga om befattningen med allmänna handlingar som de förvarar enligt denna lag.

Vi kontaktar stiftsjuristen Ingela Stålhandske, som säger:

– Om inte ett ärende är färdigbehandlat så kan man knappast lämna ut handlingar.

Vi nämner att det i kommunala nämnder inte heller är färdigbehandlade ärenden innan vi får ut handlingarna.

– Det är ju konstigt eftersom det fortfarande är arbetsmaterial, säger Stålhandske.

Vi undrar om de kan ha andra regler i Karlstad stift och vi nämner att vi dessutom i alla år tidigare fått ut kyrkliga handlingar till såväl kyrkoråd som fullmäktige och även kyrkonämnd, då den fanns.

Chans att påverka

I kyrkoordningen finns inte en stavelse om att ärenden ska vara slutbehandlade innan man har rätt att få ut handlingar, men Stålhandske säger att hon sitter upptagen med andra saker och vill att vi hänvisar till vad som står i regelverket. Vi redogör än en gång för vad som står i paragraferna.

Vi poängterar också vår roll, att delge allmänheten vad som är på gång innan slutliga beslut tagits eftersom alla ska ha chans att påverka.

Stålhandske ber att få återkomma via e-post.

Vi menar att det här inte är skyndsam hantering, vilket hon instämmer i, men ber ändå att få återkomma via e-post.

En annan fråga

I det mail som sedan kommer hänvisar Stålhandske till ett ärende som startade 2007 vid kyrkokansliet i Uppsala och beslutades 2008 i Svenska kyrkans överklagandenämnd. Hon skriver att nämnden där fann, att en handling inte behövde lämnas ut eftersom den tillhörde ett pågående, men ännu ej avslutat, ärende.

Ärendet gällde inte riktigt frågor av samma karaktär som de kyrkorådet i Degerfors-Nysunds församling hanterar. Det var nämligen en rapport som var avsedd att utgöra ett underlag i en pågående förhandling mellan Israeliska staten och Lutherska världsförbundet, som en journalist i Uppsala inte fick ta del av.

Oavsett så överklagade journalisten beslutet, som dock avslogs av överklagandenämnden. De hänvisade då till Tryckfrihetsförordningen: ”En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats”.

Läs också:

Kyrkorådets ordförande: ”Viktigt med en öppen och transparent kyrka”

Artikeltaggar

BeslutDegerfors kyrkaDegerfors-Nysunds församlingFörsamlingarKarlstads stiftLutherska världsförbundetMonica MannbergNämnderÖverklagandenPolitikSvenska kyrkan

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.