Hoppa till huvudinnehållet

Vill att scoutläger får stå orört och efterlyser mer naturhänsyn

Publicerad:
En hel del har skickat in synpunkter på detaljplansförslaget för en utökning av Högbergstorps industriområde.
En hel del har skickat in synpunkter på detaljplansförslaget för en utökning av Högbergstorps industriområde. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Fler synpunkter har skickats in på förslaget till detaljplan över Högbergstorp. En utökning av industriområdet innebär att delar av skogspartiet därintill är hotat, vilket bland andra Vallakyrkans Unga har en del att säga om, men också andra.

Detaljplansförslaget för Högbergstorps industriområde har legat ute på samråd sen 22 december. Sista dagen för att lämna synpunkter på förslaget var 23 januari och förutom tidigare synpunkter, som vi berättat om, så hade det fram till lunch igår inkommit fler. Bland de som haft åsikter finns Vallakyrkans Unga, som har scoutverksamhet i Högbergstorpsområdet.

Där i skogen har de byggt ett läger med bord samt sittplatser av slanor och presenning som tak, de har även byggt en aktivitetsbana. 25-talet barn i åldern 7-12 år brukar samlas där tillsammans med ledare.

Scouterna, som bland annat gjorde pinnbröd på torget i samband med Barnkalaset, hoppas att scoutlägret i skogen vid Högbergstorp får stå orört.
Scouterna, som bland annat gjorde pinnbröd på torget i samband med Barnkalaset, hoppas att scoutlägret i skogen vid Högbergstorp får stå orört. Foto: Anna-Stina Tallmyren

”För vår verksamhet är området med skogsmark och rörelseutrymme avgörande” skriver de till kommunen och de nämner att deras lägerplats även används av andra, som fikaplats, och att många människor går på stigarna i området. I skrivelsen konstaterar man från gruppens sida, att betydelsen av närrekreationsområde är undervärderad av kommunen.

Skydda lägerplats

Gruppen från Vallakyrkan har förståelse för betydelsen av industrimark för kommunens framtid och menar att det kanske borde prioriteras högre. Men man tycker att med de begränsningar det aktuella området har, så borde kanske en etablering av industrimark förberedas på ett område där framtida expandering finns med i planläggningen och bostäder samt friluftsliv påverkas mindre.

Gruppen har önskemål om att området där lägerplatsen är belägen skyddas och får fortsätta att höra samman med de skyddsvärda och orörda skogsområdena västerut, i enlighet med det förslag Göran Hellzén lagt in.

De önskar också att om kommunen kommer fram till att det inte är möjligt att undanta området på det sättet, uppdrar åt berörda tjänstemän att samråda med Vallakyrkans Unga och anvisa till annan lämpligt plats för deras verksamhet. En plats som uppfyller behovet av närhet till samhället, för att målsmän ska kunna lämna och hämta barnen, och samtidigt viss avskildhet så att platsen fredas.

Bullernivåer

En privatperson som bor i närheten har också lämnat synpunkter med farhågor om bullernivån, som personen inte tror blir direkt lägre om man expanderar området och enligt personen låter det en hel del redan idag, från såväl Högbergstorp som Järnverksområdet. Personen funderar också över hur det blir med dammen och de fina vandringsstråken som gjorts i ordning och tycker det är dåligt om de tas bort.

Johanna Ghattas (MP) har från Miljöpartiets sida tillsammans med Emil Glad lämnat synpunkter på detaljplansförslaget.
Johanna Ghattas (MP) har från Miljöpartiets sida tillsammans med Emil Glad lämnat synpunkter på detaljplansförslaget. Foto: Anna-Stina Tallmyren

En annan privatperson skriver i klartext att man ska ”ge f-n i att förstöra naturskyddsområdet ovanför Kranvägen, som är en miniatyr-landbit i stil med Tiveden”. Privatpersonen tycker att man kan hänvisa eventuella nyetableringar till andra lokaler i Degerfors.

Ännu en person har lämnat synpunkter på själva hanteringen av ärendet, då denne inte fann det särskilt enkelt att hitta handlingar på kommunens sida. Men då personen väl begav sig till biblioteket blev den förvånad över att inte hitta en utställning över detaljplanen, utan blev hänvisad till ett litet bord som mest liknade en avlastningsyta för biblioteksböcker, där det fanns en mapp. Personen undrar hur man med sådan hantering väcker intresse för medborgardialog och förväntar sig att man från kommunens sida presenterar olika ärenden genom affischer eller modell som åskådliggör, kanske en kommunhörna där olika aktuella saker visas.

Naturhänsyn

Miljöpartiet har också skickat in synpunkter om utökad naturhänsyn och värnar särskilt om den våta skogsmark som sträcker sig söderut. En avstyckning precis in till den skulle få negativa konsekvenser för den biotop som undantagits i en del av området, enligt de gröna. Miljöpartiet menar att området som undantagits är för snålt och att man ska visa större naturhänsyn, varvid de på kartan ritat in vilka arealer de anser behöver avsättas för naturhänsyn.

De hänvisar till FN:s globala stormöte om biologisk mångfald i december, där det beslutades att 30 procent av jordens områden ska ha ett effektivt skydd 2030, varför de framför vikten av att noga välja vilken mark som bebyggs.

Miljöpartiet önskar att kommunen till nya företag i första hand anvisar mark som redan är bebyggd och undrar om de redan avverkade ytorna som finns runt reningsverket går att nyttja istället.

Rättsliga förhållanden

Från myndighetshåll så har Lantmäteriet noterat saker som behöver förbättras, bland annat fastighetsrättsliga förhållanden och då även samfälligheter som inte är registrerade i fastighetsregistret. Myndigheten har uppmärksammat en samfällighet som inte är redovisad i grundkartan och hänvisar till en skrivelse i planbeskrivningen som de menar ger sken av att kommunen inte utfört erforderlig fastighetsutredning.

Man saknar också planbestämmelse om teknisk anläggning i området och vidare beskrivning om den rätt eller skyldighet på fastighetsägarens begäran, som kommunen har att lösa in de allmänna platserna med kommunalt huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse.

Man pekar också på andra saker, som att u-område, markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, inte säkerställer att ledningarna får vara kvar om det inte är ledningsrätt eller servitut som tas upp i planbeskrivningen.

Även räddningstjänsten har lämnat synpunkter, som enligt stadsarkitekten handlar om hur vattenledningsnätet ska dras, då god tillgång till släckvatten är avgörande för deras arbete i händelse av brand.

Ellevio har flaggat för att det behövs ett slags reservat för luftledningen som går där.

Länsstyrelsen och Trafikverket har bett om extra tid för att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ser hur strövområde är i farozon då industriområde ska byggas utStadsarkitekten: Är det planlagt är det färdigt att sätta spaden i jordIngen industrimark kvar i Högbergstorp för intressenterNya skogsstigar till glädje för många
Inom det röda området är det tänkt att utökningen av industriområdet ska ske.
Inom det röda området är det tänkt att utökningen av industriområdet ska ske. Foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun

Artikeltaggar

DetaljplanerEllevioHögbergstorpJohanna GhattasKranvägenLantmäterietMiljöpartietNyheterscoutingSkogTrafikverketVallakyrkan

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.