Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Alliansen vill satsa på yrkesutbildningar

Publicerad:
Företrädare för Alliansen i Karlskoga skriver att de vill satsa på yrkesutbildningar.
Företrädare för Alliansen i Karlskoga skriver att de vill satsa på yrkesutbildningar. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sveriges arbetsgivare är i stort behov av att rekrytera personal som har en yrkesutbildning där man har lärt sig att arbeta praktiskt.

Vi i Alliansen i Karlskoga har under de senaste åren mött många företagare som var mycket tydliga med att de behöver praktiskt utbildad personal som de kan anställa och sedan erbjuda utveckling inom företaget. Också på nationell nivå har det under de senaste veckorna i media larmats om att det råder akut brist på yrkesutbildade personer. Rapporter som kommit under de senare åren visar att de som har gått yrkesutbildningar har en mycket hög anställningsbarhet

I anslutning till återinvigningen av Bergslagens artilleriregemente utryckte även Försvarsmakten att det hos den råder stor brist på praktiskt utbildade personer. Man uppmanade politiken att skyndsamt arbeta för att öppna upp för fler utbildningsplatser på yrkesutbildningarna på Möckelngymnasiet och på våra yrkesutbildningar på yrkesvux i Karlskoga. Detta gäller utbildningar inom industriprogram, fordonsteknisk utbildning (både fordon med förbränningsmotorer och eldrivna fordon), CNC-, VVS- och eltekniksinriktning.

I korthet innebär en satsning på att utöka våra yrkesutbildningar stora vinster både för tillväxten i Sverige och för de som satsar på att gå en yrkesutbildning. Vi i Alliansen i Karlskoga vill därför utöka antalet utbildningsplatser i Möckelngymnasiet för våra yrkesutbildningar. Vi har därför redan sett till att expandera antalet utbildningsplatser på yrkesutbildningarna inför läsåret 2022/2023. Inför läsåret 2023/2024 kommer vi att aktivt arbeta för att ytterligare utöka antalet utbildningsplatser. Vi ser en stor möjlighet att attrahera elever från både region och utanför regionen vilket medför att vi också breddar rekryteringsunderlaget för våra arbetsgivare i Karlskoga.

Vi är beredda att investera det som behövs för att möjliggöra fler utbildningsplatser. Men dessa begränsas inte bara av tillgången på lokaler och personal utan även av tillfällen till arbetsförlagt lärande, dvs. praktikplatser. Vi hoppas därför nu att arbetsgivarna vill samverka med gymnasieskolan, yrkesvux och det politiska styret så att eleverna får den praktik de behöver.

Anneli Bramvehl (M) ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Anna Ragén (M) ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Lars Hultkrantz (L) 1:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden

Artikeltaggar

AlliansenAnna RagénAnneli BramvehlArbetsgivareÅsikterBristerFörsvarsmaktenGymnasieskolanInsändareKarlskogaLars HultkrantzMöckelngymnasietModeraternaUtbildning