Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Vi är beroende av mångfalden

Publicerad:
Anders Schweitz, Miljöpartiet de gröna i Degerfors, skriver om den hotade biologiska mångfalden. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sedan tidernas begynnelse har det system som vi idag kallar natur formats och utvecklats. I en ständig och med vissa undantag väldigt långsam process, sett ur det mänskliga perspektivet. Denna process kan räknas i flera miljarder år.

Nu, i det sista lilla, lilla ögonblicket i denna utveckling har människan fått väldigt stor betydelse för naturens tillstånd och framtid. Det ger oss ett mycket viktigt ansvar. Tyvärr har vi blivit en kraft som bryter ner detta fantastiska system i en hastighet som kommer att få oanade följder. Här måste vi se till att det snarast sker en förändring.

Naturen består av oändligt många samverkande delar som är omöjliga att helt överblicka och förstå. Biologiska faktorer där vi finner djur, växter, bakterier, svampar och urdjur. Förstör vi en länk i detta system vet vi ofta inte hur det påverkar de andra delarna och vad det får för följder.

Nu är människans negativa påverkan så stor att delar av, eller i värsta fall hela, systemet håller på att kollapsa. Och det kan gå fortare än vi anar. Därför är det mycket viktigt att värna det som vi kallar den biologiska mångfalden. Det betyder att alla delar i naturen är viktiga och måste skyddas. Vi måste vara lyhörda och följa naturen i det vi gör. Vi får inte motarbeta den på det sätt vi hittills till stora delar gjort. Som vore den vår fiende. Naturen är vår vän som vi alltid kommer att vara en beroende del utav.

Vi är tvungna att upphöra med våra naturförstörande aktiviteter. Vi ser nu runt omkring oss hur olika katastrofala natur- och väderfenomen blir allt vanligare och att de kommer i en accelererande takt. Allt och alla hänger vi som ett nätverk ihop på denna jord.

Innan vi är säkra på hur alla delar samverkar måste försiktighetsprincipen gälla så långt som det någonsin är möjligt. Trial and error funkar inte här. Vi ska göra allt vi kan för att laga där vi ser att det är trasigt innan det är för sent. Vi KAN skapa nya vanor och system för individen och samhället för att värna en miljö som är bra för människan OCH naturen. Naturen är en förutsättning för människan. En natur i balans är en nödvändig grund för vår fortsatta existens.

Vår framtid är beroende av den biologiska mångfalden.

Anders Schweitz, Miljöpartiet de gröna i Degerfors

Artikeltaggar

ÅsikterBiologisk mångfaldDegerforsInsändareMiljöpartietNaturPolitiska system och ideologierSvampar