Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Hur ser planen ut?

Publicerad:
Alf Rosberg undrar hur planen för att öppna förlossningen i Karlskoga ser ut. Foto: Roger Gleisner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag ägnade en stund åt att titta på webbsändningen från det senaste sammanträdet med Regionfullmäktige i Örebro.

Ett av ärendena var en interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD). I interpellationen ställdes bl.a. frågor om vad som hänt i arbetet med att skyndsamt öppna förlossningen i Karlskoga under de fyra år som gått sedan beslut fattades? Hur har de statliga medel som avsatts för ändamålet använts?

Svaret som Behect Barsom hade var ”vi har en plan”. Detta svar förstärktes under debatten med ”vi har en plan som vi arbetar efter”. När oppositionen inte var nöjd med svaret kom det slutliga förtydligandet, ”vi håller på att utbilda personal som krävs för att öppna förlossningen”. Vad är detta för plan?

Förlossningen i Karlskoga är stängd, den är tömd på utrustning och personal. Vad är det för ”lockande arbetsplats” Behcet Barsom utbildar personal till kan man fråga. Hur ser planen ut?

Om nu utbildningen pågått i fyra år börjar det väl närma sig att den utbildade personalen snart blir tillgänglig för BB i Karlskoga. Det börjar bli hög tid att rusta upp förlossningens lokaler, investera i modern utrustning, skapa system för en aktiv kommunikation med USÖ (t.ex. med webb-kamera) och inte minst rekrytera personal som kan delta i detta arbete. Det första som måste ske är att rekrytera en projektledare med uppdrag och befogenheter att påbörja ett arbete med att bygga upp förlossningen, BB och kvinnokliniken i Karlskoga. Till detta krävs också en kartläggning av vilka delar inom lasarettet som farit illa av stängningen av förlossningen och vad som nu krävs för att Karlskoga lasarett åter skall bli ett fullgott akutsjukhus.

Nu gäller det att samtliga oppositionspartier, gärna också C och KD, går samman för att rädda sjukvården från det kaos och den handlingsförlamning som råder idag. Sätt fokus på sakfrågan och ni kan åstadkomma en förändring. Det kommer Ni att ha igen i kommande val.

Alf Rosberg

Artikeltaggar

Alf RosbergÅsikterBehcet BarsomFörlossningInsändareKarlskogaKristdemokraternaÖrebroÖrebro länUniversitetssjukhuset Örebro