Hoppa till huvudinnehållet

Som på beställning: Juristerna klara med bedömning om jäv föreligger

Publicerad:
Björn Johansson, tf kommundirektör  i Degerfors kommun, begärde att en advokatfirma skulle utreda om jäv förelegat vid kommunens beslut om bland annat bildande av bolaget Möckeln Energi AB.
Björn Johansson, tf kommundirektör i Degerfors kommun, begärde att en advokatfirma skulle utreda om jäv förelegat vid kommunens beslut om bland annat bildande av bolaget Möckeln Energi AB. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Advokatfirman som utrett de eventuella jävsförhållandena har nu kommit fram till en slutsats. I en promemoria till Degerfors kommun ger de sin bedömning.

Frågor kring jäv och obegripligheter när ägardirektiv skulle klubbas

Då tf kommundirektör, Björn Johansson, fick i uppdrag att utreda om jäv förelåg i frågan, så sände han uppdraget direkt vidare till en utomstående advokatfirma. Nu har promemoria från juristerna kommit.

– Det är rimligt och rätt att politiker ställer krav på att sånt här ska utredas, tycker Johansson som känner att det var värt att skicka det till en advokatfirma för att få utanförperspektiv på frågan.

Han menar att man även fick saken granskad redan från bildandet av bolaget, så det reds ut att fel inte förelåg från första början.

Han är också glad över att bedömningen gjordes så snabbt, så att han i samband med kommunstyrelsens möte, dagen efter kommunfullmäktige, kunde delge vad slutsatsen blev.

Olika perspektiv

Advokatfirman nämner att då det inte närmare är klarlagt vilka omständigheter som skulle grunda jäv så berörs både det kommunalrättsliga och associationsrättsliga regelverket.

Man utgår från kommunallagen när det gäller jävsbestämmelserna och har då tittat på vad som gäller för såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige, eftersom det skiljer sig åt.

Man har även tittat på jäv utifrån ett associationsrättsligt perspektiv och då Degerfors energi är ett aktiebolag omfattas det av aktiebolagslagen.

Det man konstaterar är att Peter Lilja inte har deltagit handläggningen av beslutet i kommunen, då han inte är förtroendevald i vare sig kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Han har således inte på något sätt kunnat påverka ärendets utgång, menar juristerna. Mot bakgrund av det finns det ingen grund för påstående att kommunens beslut ska vara ogiltiga på grund av jäv rent kommunalrättsligt, är bedömningen.

Inte beslutsfattare

Nästa fråga man tar upp är om styrelsen i Degerfors Energi AB:s beslut, bland annat att bemyndiga Peter Lilja att agera för Degerfors Energi AB:s räkning är ogiltigt, med hänsyn till att han även är styrelseledamot i Karlskoga Energi och Miljö AB och om styrelsebeslutet som sådant är ogiltigt på grund av jäv vid själva beslutsfattandet.

Man gör bedömningen att så inte är fallet eftersom Lilja inte deltagit i beslutet, då han deltagit i egenskap av vd och inte som beslutsfattare.

Vidare att kommunen sen godkänt att Lilja agerat för Degerfors Energi AB:s räkning i förhållande till en motpart som han är ställföreträdare för. Aktiebolagslagens jävsregler är till att skydda aktieägarna men man menar att även samtliga aktieägare i Degerfors Energi AB har godkänt, i vart fall indirekt eftersom kommunen äger samtliga aktier, bemyndigandet till Lilja.

Inte jävig

Sammanfattningsvis gör advokaterna bedömningen att kommunfullmäktiges beslut inte kan angripas på grund av invändningar om jäv relaterat till Peter Lilja och hans engagemang i Karlskoga energi och miljö AB.

– Det känns bra att veta. Sen kan jag tycka att det blev lite olyckligt med det som hände under fullmäktiges möte, det känns som en icke-fråga som blev för stor. Man blir lite orolig för att gå miste om stödpengarna, så vi inte kan bygga fjärrvärmeledningen, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly (V).

– Jag tycker att man kommer in väldigt sent med synpunkterna. Men det var tur att Lilja var på mötet och klargjorde mycket och bolaget är ju redan bildat, det här handlade bara om ägardirektiv egentligen, är Anna Nordqvists (M), kommunstyrelsens vice ordförandes, kommentar.

Lilja: Jag har mycket engagemang men inget påverkar Möckeln energi
Peter Lilja var med och svarade på en rad frågor i fullmäktige och betonade att ägardirektivet, som var det fullmäktige skulle besluta om, inte behövs annat än i ett läge då parterna blir oense - då har man ett dokument som visar hur man ska reglera och lösa särintressen.
Peter Lilja var med och svarade på en rad frågor i fullmäktige och betonade att ägardirektivet, som var det fullmäktige skulle besluta om, inte behövs annat än i ett läge då parterna blir oense - då har man ett dokument som visar hur man ska reglera och lösa särintressen. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Artikeltaggar

BeslutBjörn JohanssonDegerforsDegerfors kommunJävKarlskogaKommunfullmäktigeKommunstyrelsenModeraternaNyheterPeter LiljaVänsterpartiet

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.