Hoppa till huvudinnehållet

Svar: Vi kommer att sträva efter en budget i balans

Publicerad:
<strong id="strong-2c9c7eb04af32d6de48ace23083c634c">Martin Hårsmar, ordförande samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga, kommenterar en ledare av Susanne Sjöstedt.</strong>
Martin Hårsmar, ordförande samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga, kommenterar en ledare av Susanne Sjöstedt. Foto: Henrik Holmberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på ledare ”Lite surrealistiskt är det allt”

För dryga fyra år sedan tog Karlskoga Alliansen över styret i kommunen. Sedan dess har kommunen gått i en positiv riktning. Det visade även valresultatet då medborgarna valde att Karlskoga Alliansen skulle fortsätta styra kommunen även framöver

Ledaren som kommenteras:

Susanne Sjöstedt: Lite surrealistiskt är det allt

Den positiva utvecklingen i kommunen har alltså skett trots Covid-19, och trots utmaningarna efter 2015 med den stora flyktingvågen. Vi tog över en kommun som hade stora problem. Vi hade ett fastighetsbestånd som inte skötts på ett bra sätt. Systematiken för skötsel av grönytor som skulle skötas om fanns inte på plats. Vi hade en kommun där utflyttning och rivning var vanligare än inflyttning och byggande. Detta är saker som vi verkligen tagit i tag i. Min företrädare Ronnie Erhard lade stor vikt vid ordning och reda gällande dessa frågor.

För ca ett år sedan utbröt det oerhört onödiga och tragiska kriget i Ukraina vilket lett till konsekvenser även i vår lilla men växande kommun. Drivmedel och el har blivit betydligt dyrare, inflationen gör att de tjänster vi köper in ökar i kostnad.

Med tanke på omvärldsläget och kommunens positiva utveckling är det alltså inte konstigt om samhällsbyggnadsnämnden budget inte är 100% rätt justerad. Du undrar också varför vi inte pekar på att vi just nu styr på en socialdemokratisk budget. Självklart är det något som spelar in när vi ska försöka komma tillrätta med underskotten, de extra miljoner vi i samhällsbyggnad hade fått med Moderaternas budget hade varit oerhört välkommet. Trots det tror jag inte rätt väg är att peka på någon annan - vi som politiker måste ta ansvar för den situation vi befinner oss i.

Du menar att det hela är surrealistiskt, och du undrar vad vi ska göra åt detta. Vi kommer göra vårt yttersta för att vinna nästa budget i fullmäktige så att vi återigen får en positiv och framåtsyftande budget. Vi kommer att precis som vi gjort under de föregående åren sträva efter en budget i balans. Vi kommer självklart att försöka effektivisera och spara där det vi kan. Och till sist kommer vi självklart att justera de nämnders budgetar som i dagsläget haft en för stor differens mellan verklighet och utfall.

Martin Hårsmar, ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Artikeltaggar

AlliansenÅsikterBudgetarCoronavirusetInsändareKarlskogaMartin HårsmarModeraternaRonnie ErhardUkraina