Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Beror på politikers beslut

Publicerad:
<strong id="strong-b00bbb497f5f11bc15fab5f8c8515501">SD / KD Kommunfullmäktigegrupp i Storfors menar bristerna inom vård och omsorg beror på politiska beslut.</strong>
SD / KD Kommunfullmäktigegrupp i Storfors menar bristerna inom vård och omsorg beror på politiska beslut. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vårdpersonalen inom Storfors vård- och omsorg larmar om stora brister. Detta har sin grund i politikernas beslut!

Personalen i Storfors hemtjänst kritiserar i en insändare bl.a. arbetsmiljön inom hemtjänsten. Personalen från SÄBO utryckte tydligt sin oro vid det senaste kommunfullmäktiges sammanträde. Det är bra att problemen kommer upp till ytan för allmänheten att ta del av. Eftersom kritik riktas mot politiker vill SD/KD kommunfullmäktigegrupp i Storfors ge sin syn på saken.

Politiker har under många år godkänd ”önskebudgetar” som har inte varit möjliga för vårdverksamheten att följa. Budgetarbetet har varit mera ”lek med siffror” än seriös djupanalys av verkliga behov, kostnader och konsekvensanalyser.

Detta har naturligtvis lett till att de kommunala verksamheterna Hemtjänst – Särskilt boende för äldre (SÄBO) – Kommunal hälso- och sjukvård har tvingats redovisa underskott mot budgeten! Man har skapat en press på verksamheten och känslan av otillräcklighet. De anställda har mått dåligt och även blivit sjukskrivna p.g.a. situationen. Många anställda har fått nog av den ständiga stressen och sökt sig från Storfors vård- och omsorg till andra arbetsuppgifter.

Politiken måste nu ödmjukt ta åt sig kritiken och målmedvetet arbeta för att rätta till problemen. Det finns inga vinnare om politiken ignorerar inkommen kritik och inte tar tag i problemen på ett seriöst sätt.

Det har nu påbörjats en genomlysning av hela vårdverksamheten i Storfors. Det är viktigt att de inblandade, vårdpersonal och politiker, får ta del av det tillgängliga materialet för att tillsammans med kommunens tjänstepersoner komma fram till de bästa slutsatserna och ta kloka beslut i en problematisk situation. Vi måste kunna ändra kommunens verksamhet och arbetssätt samt fördelning av budgetresurserna för att uppnå värdig vård- och omsorg med personal som trivs med sina arbetsuppgifter.

Vi skall använda skattebetalarnas pengar till kommunens huvuduppdrag, skola – vård och omsorg, på bästa möjliga sätt. Det är då grundläggande att resursfördelning - uppsatta budgetar är realistiska och möjliga för verksamheten att följa. Budgeten skall spegla de behov vi har för att vi ska jobba med rätt saker och att förvaltningen inte ska behöva jaga besparingar.

Vi vill gärna bli inbjudna till att besöka verksamheterna för att dels öka våra egna kunskaper, dels för att lyssna på personalens förslag om vad vi alla inblandade tillsammans kan göra för att förbättra situationen.

SD / KD Kommunfullmäktigegrupp i Storfors

Artikeltaggar

ÅsikterBudgetarHemtjänstInsändareKommunalOmsorgStorforsVård