Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Varje liten insats spelar roll

Publicerad:
Johanna Ghattas (Mp) vill att Degerfors kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2030.
Johanna Ghattas (Mp) vill att Degerfors kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2030. Foto: Berit

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Våra utsläpp hotar människoliv och ekosystem. Det är ställt – bortom allt tvivel! – att det är människans utsläpp från fossila bränslen och jord- och skogsbruk som har orsakat att jorden nu blivit 1,1 grader varmare.

Detta och mycket mer kan vi läsa i den klimatrapport som kom från FN:s klimatpanel IPCC i måndags.

Vi i Sverige har tillsammans med majoriteten av jordens länder genom Parisavtalet åtagit oss att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C och sträva efter att begränsa den ytterligare till högst 1,5°C. Klimatrapporten från i måndags visar att vi med nuvarande åtgärder inte kommer klara något av dessa mål.

Men hur stora effekterna av klimatförändringarna blir beror på hur snabbt utsläppen minskas. Varje liten insats spelar roll.

Därför har vi i Miljöpartiet i Degerfors lämnat in en interpellation till nästa kommunfullmäktigemöte där vi frågar vad ansvarigt kommunalråd avser vidta för åtgärder för att vi i Degerfors kommun ska uppfylla vår del av Parisavtalet?

Vi ser fram emot svaret som kommer på nästkommande möte i april.

I samband med att Degerfors klimatnätverk under 2019 lämnade in ett medborgarförslag om att anta Örebro Läns Energi- och klimatprogram beslutade kommunfullmäktige att ta fram ett eget Energi- och klimatprogram för Degerfors. Programmet var färdigt i mars 2022 och kompletterades därefter med en ekonomisk konsekvensanalys. Sedan dess har det tyvärr legat på vänt.

På en fråga i kommunstyrelsen nu i början av mars om vad som hänt med Energi- och klimatprogrammet svarade ordföranden att Degerfors kulturmiljöprogram ska behandlas först och sedan gå till beslut. Därefter behandlas Degerfors Energi- och klimatprogram. Kanske någon gång i höst.

Givet situationens allvar föreslår jag att dessa program behandlas i omvänd ordning eftersom det krävs av rådande akuta omständigheter att Degerfors Energi- och klimatprogram får högsta prioritet på agendan.

Degerfors Energi- och klimatprogram innehåller mål och åtgärder för att:

● Degerfors kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2030

● minska utsläppen av växthusgaser

● öka andelen energianvändning som består av förnybar energi

● energianvändningen ska vara mer effektiv och

● minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Men finns också anledningar till att vi i Degerfors redan har anledning att vara lite stolta. Bland annat har kommunen gjort en stor investering i en ny panna till vårt fjärrvärmeverk som gör att värmen idag produceras helt fossilfritt. Dessutom har det anställts en mycket kompetent miljöstrateg som arbetar med klimat- och miljöfrågor.

Nu behöver vi skyndsamt fortsätta framåt med klimatarbetet i kommunen. Till det behövs en tydlig, intelligent och modig politisk styrning. Endast därigenom kan vi säkra framtiden för våra unga och efterkommande generationer.

Med fortfarande något hoppfulla hälsningar

Johanna Ghattas, kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet de Gröna i Degerfors

Artikeltaggar

ÅsikterÅtgärderDegerforsDegerfors kommunFNInsändareIPCCJohanna GhattasKommunfullmäktigeKommunstyrelsenMiljöpartietÖrebroUtsläpp