Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Stoppa negativ dom-reform

Publicerad:
Anders Hedman skriver att alla argument för att inför ”dom” i stället för ”de” och ”dem” faller platt. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Måndagen 13 mars hade jag en insändare i Dagens Nyheter där jag menade att argumenten som framförts för att slopa skillnaden mellan de och dem i skrift inte håller.

Debatten om detta ämne som blossade upp i samband med att Språkrådets nya chef förespråkade att vi i även i formell skrift går över till att skriva dom har fortsatt. Bland annat skriver enligt TT (SvD 17 mars) Expressens kulturchef Victor Malm i sitt nyhetsbrev att han förespråkar dom som enhetligt ord för både subjekt och objekt i skrift. Han lyckas där få in flera märkligheter i en enda mening: ”... att demokratisera bort denna sociala skiktning i språkbruket – börja skriva 'dom' – är bara en förlust för dem som ser sin grammatiska förmåga som surt förvärvad, och en vinst för resten.”

På detta kan man fråga sig om det verkligen är demokratiskt att avskaffa hävdvunna former som en majoritet av svenska folket vill behålla (enligt en Novusundersökning från i höstas). Eftersom dessa former dessutom används i den talade svenskan på många håll, till exempel i Småland, på Gotland och bland så gott som alla svenskspråkiga i Finland, är det väl mest demokratiskt att behålla dem?

Det andra argumentet, att vi försvarar surt förvärvad kunskap, slår mot väderkvarnar. Det inte är för att de är svåra att lära som jag och många med mig vill behålla dessa former i skrift. Tvärtom, de är mycket enkla även för den som inte genom dialekt eller läsning har känsla för dem. Till exempel kan man använda följande regel: Om du utan att meningen blir fel kan byta ut pronomen dom mot mig, skriv dem annars skriv de.

Slutligen måste det konstateras att det är märkligt och en smula inskränkt när kulturpersoner och de som har i uppdrag att värna svenska språket driver en rent kontraproduktiv fråga. Bortsett från att dom inte ens slagit igenom i talet hos alla svenskspråkiga, skulle ett avskaffande av de och dem göra tröskeln för att förstå äldre svensk litteratur och våra grannspråk högre. Borde inte Språkrådet och kulturjournalister istället lägga sina krafter på att hejda engelskans expansion på svenskans bekostnad och på att språklagen från 2009 i högre utsträckning efterlevs?

Anders Hedman

Artikeltaggar

Anders HedmanÅsikterDebatterExpansionExpressenFinlandGotlands länInsändareMedierSpråkrådetSvenska DagbladetVictor Malm