Hoppa till huvudinnehållet

Politisk veteran överklagar arvodessänkning: ”För många frågetecken”

Publicerad:
”Det är inte partipolitiskt utan som privatperson jag överklagar”, säger Sven-Olov Axelsson, tidigare kommunalråd för Socialdemokraterna.
”Det är inte partipolitiskt utan som privatperson jag överklagar”, säger Sven-Olov Axelsson, tidigare kommunalråd för Socialdemokraterna. Foto: Maiken Kettil Schough

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlskoga har beslutat att sänka arvodet för socialnämndens ordförande, Ola Karlsson (M). Före detta socialdemokratiska kommunalrådet, Sven-Olov Axelsson, överklagar. Förvaltningsrättens utslag kan få långtgående konsekvenser.

– Jag har synpunkter på huruvida kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, kan ändra i reglementet. Enligt vad som är beslutat i fullmäktige så har ksau tolkning och tillämpning av avtal men inte rätt att ändra i ett avtal, säger Sven-Olof Axelsson.

Sven-Olof Axelsson påpekar att han inte överklagar beslutet som socialdemokrat:

– Det är inte partipolitiskt utan som privatperson jag överklagar. Jag har inte talat med någon om i partiet om detta.

Det han vill få prövat i rätten är om arbetsutskottet har delegation att ta sådana här beslut.

– Jag tycker att beslutet borde ligga på fullmäktige när det gäller arvode för en ordförande, säger Sven-Olof Axelsson.

Upphov till frågor

Han tycker att sänkningen ger upphov till en rad frågor, så som om socialnämndens ordförande, Ola Karlsson (M), arbetar mindre? Vem gör i så fall jobbet istället? Och är alla arvoden för högt satta?

– Det finns för många frågetecken som inte är utredda som jag tycker jag att fullmäktige borde få ta del av. Nu är det ksau, men egentligen bara två personer som har fattat beslutet, säger Sven-Olov Axelsson.

De långtgående konsekvenserna som Sven-Olov Axelssons överklagande kan få handlar om något betydligt större än Ola Karlssons arvode som enskild politiker. Finner förvaltningsrätten att ksau gjort rätt kan det tillintetgöra arvodesreglementet i Karlskoga men inte bara här – utan i hela Sverige.

Teoretiskt sett kan det bli ett prejudikat om det inte tidigare finns något liknande domslut. Det skulle ge stor makt till ett fåtal politiker som sitter i ksau och de skulle kunna fatta beslut om enskilda politikers arvoden utan underlag och efter eget tycke.

På bordet

Av det dåvarande utskottets fem ledamöter var det kommunstyrelsens ordförande, Tony Ring (M), och Inga-Lill Andersson (C) som röstade för att sänka Ola Karlssons arvode. Övriga ledamöter, Liselotte Eriksson (S), Ida Edström (S) och Maria Nyberg (V), valde att inte delta i beslutet. Förslaget att sänka arvodet kom som en överraskning under mötet för oppositionen.

Det blir upp till förvaltningsrätten att avgöra om kommunstyrelsens arbetsutskott haft rätt till att sänka socialnämndens ordförande, Ola Karlssons (M), arvode.
Det blir upp till förvaltningsrätten att avgöra om kommunstyrelsens arbetsutskott haft rätt till att sänka socialnämndens ordförande, Ola Karlssons (M), arvode. Foto: Håkan Strandman

– Vad jag har förstått fick de ärendet på bordet och de kunde inte ta ställning till beslutet och det verkar ha varit bråttom. Det här måste få ta den tid det tar. Fullmäktige har fastställt principer för hur arvoden ska beräknas, säger Sven-Olof Axelsson.

I juni förra året antog dåvarande kommunfullmäktige ett nytt arvodesreglemente. Socialnämndens ordförandearvode höjdes från 4,5 till 5,5 inkomstbasbelopp.

Egentligen är det bara två personer som har tagit beslutet
Sven-Olov Axelsson (S)

Beslutet från ksau innebär en sänkning från 5,5 till 3,9 inkomstbasbelopp. I pengar innebär det räknat med årets inkomstbasbelopp att Ola Karlssons arvode sänkts från 408 650 kronor till 289 770 kronor per år.

Sven-Olov Axelsson menar att det som står i kommunstyrelsens reglemente, som innefattar arbetsutskott, om tolkning och tillämpning inte borde gälla för beslutet som togs i december.

– En tolkning kan aldrig vara en ändring. En tillämpning är inte heller en ändring, menar han och undrar även om kommunstyrelsen fått delegation att ändra beslutet?

Där kommunstyrelsens reglemente tar upp tolkning och tillämpning gäller det för själva kommunstyrelsen och inte arbetsutskottet.

Reglemente kommunstyrelsen

9 § Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

Enligt Sven-Olov Axelsson ska man inte kunna gå in och ändra arvoden för enskilda personer från ksau:s sida.

– Jag tycker att det här är en demokratisk fråga och vi har ett fullmäktige som ska ta ställning till detta. Det ska vara transparent så folk ska kunna få reda på varför ändringen sker.

Beslutet som ksau fattat gäller under 2023 och sedan kommer frågan tas upp varje halvår i arbetsutskottet. Vad gäller laglighetsprövningen i förvaltningsrätten pågår den fortfarande.

Detta får kommunstyrelsens arbetsutskott göra

10 § Arbetsutskottet ska:

- arbeta med arbetsgivarpolitiken,

- leda och samordna kommunens personalpolitik,

- utveckla förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

- leda och samordna den övergripande personaladministrativa planeringen,

- ha hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor,

- ansvara för den näringsmässiga utvecklingen i kommunen,

- arbeta med att främja kommunens utveckling som högskoleort,

- utgöra budgetberedning för kommunens mål- och budgetplanering.

Övriga beslutsbefogenheter och vad som vidare ankommer på utskottet framgår av fastställd delegationsordning för kommunstyrelsen.

Därför sänktes arvodet som överklagas – gjorde ingen bedömning om varför

Artikeltaggar

CenterpartietKarlskogaKommunstyrelsenModeraternaOla KarlssonÖverklagandenPolitikSocialdemokraternaSven-Olov Axelsson

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.