Hoppa till huvudinnehållet

Reviderat årsbokslut och revisorernas dom

Publicerad:
Björn Nordenhaag, avgående ordförande för revisorerna, rekommenderade fullmäktige att inte ge socialnämnden ansvarsfrihet.
Björn Nordenhaag, avgående ordförande för revisorerna, rekommenderade fullmäktige att inte ge socialnämnden ansvarsfrihet. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Centerpartiets Birgitta Höijer var nöjd då hon hörsammats och årsredovisningen för Degerfors kommun hade reviderats. Hon var inte ensam om inlägg när årsbokslutet togs upp i kommunfullmäktige.

Årsbokslutets utfall blev bättre än förväntat för Degerfors kommun och hamnade på 26,9 miljoner kronor trots att socialnämnden än en gång gjorde rejält underskott, på 17,6 miljoner kronor.

Birgitta Höijer (C) har hävdat att den sammanställda redovisningen är felaktig utifrån den utdelning som kommunen erhållit från Degerforsbolagen AB, vilket hon inte fick gehör för hos övriga partier i kommunstyrelsen men som däremot kollats upp av förvaltningen och därefter justerats.

Enligt kommunens ekonomichef Per Nordin har det dock inte skett någon förändring av kommunens resultat i och med revideringen.

– Det var bra att våra synpunkter om felaktigheterna i årsredovisningen togs på allvar trots att övriga ledamöter i kommunstyrelsen inte förstod mitt inlägg, inte ens KSO, sa Höijer och nämnde att detsamma hänt tidigare år, vilket även Johanna Svärd (S) tagit upp i en tidigare interpellation.

Birgitta Höijer (C) var nöjd över att hennes påpekanden hörsammats.
Birgitta Höijer (C) var nöjd över att hennes påpekanden hörsammats. Foto: Anna-Stina Tallmyren

– Resultat och balansräkningen rättades då till, men inte kassaflödesanalysen. Det blir följdfel i handlingar på flera ställen när man rättar siffror på ett ställe, sa Höijer som därför hade yrkat på återremiss, istället för att godkänna årsredovisningen. När den nu togs upp i fullmäktige i reviderad och rättad upplaga yrkade Centerpartiet på bifall.

Blir tufft

Kommunstyrelsens ordförande, KSO, Anneli Mylly (V) summerade årets som gått, hur man skulle få börja umgås som vanligt efter pandemin, men att restriktionerna knappt hann plockas bort förrän nyheter om Rysslands invasion av Ukraina kom och hur hela världsekonomin sattes i gungning och andra saker som lamslog världen. Men också om hur kommunens ekonomi påverkats av händelserna ute i världen och hon flaggade för att innevarande och nästa år också förväntas bli tuffa.

– Därför måste arbetet med att minska våra utgifter fortsätta så vi inte åter hamnar i ett läge likt det vi såg 2019 för det finns mycket att ta tag i och varje krona behövs och måste användas på bästa sätt för Degerfors bästa, sa Mylly.

Den stora folkvandringen, kallade Pedersen det för då ordinarie ledamöter fick släppa in ersättare för beslut om ansvarsfrihet i de nämnder de sitter med i och som orsakade rotation i fullmäktige.
Den stora folkvandringen, kallade Pedersen det för då ordinarie ledamöter fick släppa in ersättare för beslut om ansvarsfrihet i de nämnder de sitter med i och som orsakade rotation i fullmäktige. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Johanna Svärd (S) tyckte inte någon kunde ta äran åt sig för plusresultatet, då det till största del kommer sig av mer generella statsbidrag och lite högre skatteintäkter än planerat.

Svärd instämde därmed i det Mylly sa, att varje krona måste användas på bästa sätt för Degerfors bästa.

– För att det ska gå vägen behövs något som vi pratade om i kommunstyrelsen för månader sedan, en krismedvetenhet och kommunikationsplan som gör att alla medarbetare får insikt om hur ansträngt läget är för vår kommun, sa Svärd och fortsatte:

– Det såg man ingenting av i det som KSO skrev i kommunens intranät. Där skrevs det mer om stolthet och att möta kommande år med stort självförtroende och visst ska vi göra det, men med krisinsikt. Vi ska satsa våra skattekronor, utan att gå in på detaljer, på vettiga projekt.

Coophuset

Anna Nordqvist (M) pratade om att investeringstakten legat högt de senaste åren med nytt vattenverk och investeringar i Stora Valla arena och att det gjort att man har minimalt utrymme både investerings- och lånemässigt.

– Diskussioner om köp av Coophuset har varit en omtalat fråga och självklart vill vi utveckla centrum och få rådighet över hus och mark. Men sedan vårt låneutrymmes maxtak har uppdagats så är det inte försvarbart att genomföra köpet i nuläget. Inte heller att lägga investeringar på att rusta, eller för den delen riva det, sa Nordqvist och pratade vidare om att politiker måste ta ansvar.

Enligt Örjan Samuelsson (S) tryckte Socialdemokraternas redan för drygt ett år sen på åtgärder från socialnämndens sida.
Enligt Örjan Samuelsson (S) tryckte Socialdemokraternas redan för drygt ett år sen på åtgärder från socialnämndens sida. Foto: Anna-Stina Tallmyren

– Att välja att inte genomföra ett köp handlar inte om obeslutsamhet, som jag läste i en ledare häromdagen. Det handlar snarare om stark beslutsamhet, att få ordning på kommunens ekonomi. Med det vill jag också nämna, att värderingen av Stora Valla inte är nånting som vi har backat på, även om vissa vill få det att framstå som det och kopplar samman de här två, sa Nordqvist.

Revisorernas dom

Björn Nordenhaag, revisorernas ordförande, som höll sin sista dragning av revisionsberättelse för fullmäktige då han nu avgår, instämde i Johanna Svärds påpekande, att det inte är några riktiga förbättringar som gjorts bakom årets plusresultat, då det fortfarande råder stor obalans i ekonomin.

Nordenhaag påpekade ett politiskt ledarskap som inte varit tillfyllest, han nämnde hur man bytt många enhetschefer på socialen och att man dessutom har en stor omsättning på personal i kommunen, vilket han finner skrämmande.

Johanna Svärd (S) tycker inte någon kan ta äran åt sig för plusresultatet, som mest kommer sig av mer generella statsbidrag och högre skatteintäkter.
Johanna Svärd (S) tycker inte någon kan ta äran åt sig för plusresultatet, som mest kommer sig av mer generella statsbidrag och högre skatteintäkter. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Han sa också att man förra året gav socialnämnden möjlighet att förbättra läget, men att resultatet är i samma nivå än. Han sa att man sett en vilja från kommunstyrelsen, men att man inte redovisat nog och lyft det bekymmersamma läget tillräckligt tydligt. Revisorerna gav kommunstyrelsen en anmärkning och avstyrkte fullmäktige att bevilja socialnämnden ansvarsfrihet.

Örjan Samuelsson (S) tog upp att Socialdemokraterna med stöd av Liberalerna redan i mars förra året krävde direkta åtgärder av socialnämnden, som inlaga i kommunstyrelsen, och sa:

– Det gör att vi avstyrker ansvarsfriheten för socialnämnden enligt revisorernas rekommendation.

Årsredovisningen godkändes och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Framskjutet beslut

Vad gäller revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen och förslag att neka socialnämnden ansvarsfrihet, så föreslog ordföranden Pedersen att dessa punkter ströks för dagen, eftersom berörda parter enligt kommunallagen ska ges möjlighet att komma in med en förklaring. Han föreslog därför att de tas upp till beslut i juni månads fullmäktigemöte, vilket godkändes av samtliga.

Därefter inträdde det Pedersen kallade ”den stora folkvandringen” då ordinarie fick gå ut och ersättare gå in allteftersom beslut för övriga nämnder, inklusive de kommungemensamma, skulle fattas. Alla beviljades ansvarsfrihet.

Betydligt bättre resultat än budgeterat för kommunenRepris från revisorerna: Avråder från att ge socialnämnden ansvarsfrihetRevisionen backar för Centerpartiets reservationMissade mångmiljonbelopp: "Tveksamt om det får konsekvenser”Fullmäktige: ”Ska försäljning av Stora Valla rädda köpet av Coop-huset?”Ett monument över politisk obeslutsamhet(S)tartar namninsamling mot köp av forna CoophusetPlötsligt backar ledningen – vill upphäva beslut att köpa CoophusetLedamöter fick underlag men köpesumma för Coophuset finns i årets budget
Kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly (V) summerade årets som gått.
Kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly (V) summerade årets som gått. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Artikeltaggar

Anna NordqvistAnneli MyllyBirgitta HöijerBjörn NordenhaagCenterpartietDegerforsDegerfors kommunDegerforsbolagen ABJohanna SvärdKommunfullmäktigeKommunstyrelsenLiberalernaNämnderPolitikSocialdemokraternaSocialnämnderStora Valla

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.