Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Att satsa på Karlskogas framtid på riktigt

Publicerad:
<strong id="strong-2c2ab5d12c4728a855c64a416dd3f66a">Sveriges Lärare Karlskoga skriver att en satsning på lärarna är en satsning på Karlskogas framtid.</strong>
Sveriges Lärare Karlskoga skriver att en satsning på lärarna är en satsning på Karlskogas framtid. Foto: ERIK G SVENSSON

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att satsa på skolans alla lärare är att satsa på alla barn och ungdomar i Karlskoga, från de allra yngsta till de som kommer ut i yrkeslivet. Det är att satsa på Karlskogas framtid. På riktigt.

Vi var många lärare som med spänning väntade på kommunens löneerbjudande. Vi fick under överläggningen inför löneöversyn 2023 gång på gång höra att inte alla lärargrupper i Karlskoga hade den genomsnittligt lägsta lönen i jämförelse med kringliggande kommuner. Är det målet vi siktar på när vi ska bli en “utbildningsort i framkant”? Att inte vara sämst? Att vi trots allt inte alltid ligger sist beror inte på kommunens årligt återkommande 1-2% satsningar på trogna, erfarna lärares löner utan på att många nyanställda lärare kommer in på marknadsanpassade löner. Är det bra för utveckling och kontinuitet att lärare måste säga upp sig och jobba i en annan kommun eller bransch för att få en rimlig löneutveckling?

Är det så Karlskoga kommun blir en attraktiv arbetsgivare?

Vi lämnade överläggningarna, besvikna och frustrerade över arbetsgivarens oseriösa förslag. Sveriges Lärare kan inte acceptera att lärarlönerna sänks relativt andra grupper. Det vore ett klart avsteg från den långsiktiga strategin för den uppvärdering som HÖK21 betonar och det skadar förtroendet för kommunen som avtalspart.

Märket är normerande för hela arbetsmarknaden. Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har ett gemensamt ansvar för att följa den svenska modellen med industrins märke. Den svenska modellen gäller även i Karlskoga, då Karlskoga ligger i Sverige.

Vi anser också att avtal utan fastställt lägsta garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal, inte ska lokalt användas för att möjliggöra löner som är långt under arbetsmarknadens norm. Om så sker visar arbetsgivaren tydligt att det inte är lämpligt att fortsätta med en sådan avtalskonstruktion. Det är ett förtroende som bryts. En arbetsgivare som låter lärare ”betala” för en annan grupps löneavtal, som väljer att ”inte ha råd” eller anser att någon annan borde betala löneökningarna till sina anställda, tar heller inte sitt ansvar för den svenska modellen!

Vi kan inte acceptera en relativ lönesänkning för lärare jämfört med andra grupper. Det vore ett tydligt avsteg från den långsiktiga strategin för den uppvärdering som HÖK 21 betonar och skadar förtroendet för kommunen som avtalspart. Avtalet bygger på en samsyn om att lärarlönerna måste uppvärderas, för skolans och samhällets skull. I varje kommun ska ett partsarbete pågå där åtgärder ska ha planerats för att förbättra lärarnas löneläge relativt andra grupper och därmed stärka kompetensförsörjningen. Lärare är ett bristyrke. Vi anser att kommunen inte kan välja att betala mindre till lärarnas löner och samtidigt påstå sig arbeta för en bättre kompetensförsörjning.

Vi tror också att arbetskraft köps till ”marknadspris”. Om andra gruppers löner i kommunen och på arbetsmarknaden i övrigt stiger och kommunen låter lärarna stå tillbaka, kommer på kort sikt kommunen få ännu svårare att rekrytera och behålla lärare. På längre sikt kommer färre blivande studenter välja läraryrket och fler lärare lämnar yrket för branscher med högre löneläge.

Sveriges Lärare Karlskoga ser fram emot att återuppta överläggningarna och hoppas att arbetsgivarens förslag på löneutrymme justerats så det följer den svenska modellen och SKR:s egna rekommendationer.

Sveriges Lärare Karlskoga

Artikeltaggar

ArbeteArbetsgivareAvtalKarlskogaKarlskoga kommunLärareLönerSveriges Lärare