Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: PRO kräver åtgärder för att lindra kostnadskrisen

Publicerad:
PRO Örebro län kräver åtgärder för att lindra pensionärernas kostnadskris.
PRO Örebro län kräver åtgärder för att lindra pensionärernas kostnadskris. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den nu accelererande kostnadsutvecklingen är de snabbaste höjningarna på sjuttio år. Just nu upplever svenskarna en kraftigt minskad köpkraft till följd av hög inflation. Vi kräver viktiga åtgärder i regeringens ekonomiska vårproposition för att underlätta situationen för landets pensionärer.

Situationen är tuff för landets pensionärer. Vid årsskiftet höjdes inkomst- och tilläggspensionen för knappt två miljoner pensionärer med 3,0%. Garantipensionen steg med 8,7%. Trots de höjningarna urholkas pensionerna när inflationen är betydligt högre. Dessutom har stigande räntor och energipriser gjort det svårt att planera sin ekonomi.

Det snabbaste och mest träffsäkra sättet att stödja de mest ekonomiskt utsatta är att använda de stöd som redan existerar. En rejäl höjning av bostadstillägget gynnar de mest utsatta. ”Vi vill att konsumtionsstödet inom bostadstillägget till pensionärer ska höjas med 400 kronor i månaden för ogifta och 200 kronor i månaden för gifta från och med maj” säger Åsa Lindestam, PRO:s ordförande.

PRO:s prisundersökning visade tidigare i år att livsmedelspriserna stigit 20% på ett år och priserna fortsätter uppåt. PRO kräver att branschen sänker priserna på basvaror.

I media har nyligen presenterats rapporter om hur liten andel av de skenande matpriserna som kommer jordbrukssektorn till del. Den svenska livsmedelproduktionen är viktig för att skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för den inhemska livsmedelsförsörjningen.

Med en kostnadsökningstakt på mer än 20% på våra livsmedel behöver en genomlysning ske. Vilka led inom livsmedelsproduktionen är de stora vinnarna och vilka har fått stå tillbaka? PRO kräver svar.

PRO Örebro län

Distriktsstyrelsen

Lena Ottosson, Margareta Jansson, Kajsa Bodén,

Rose-Marie Hardståhl, Robert Mörk, Bo Fredriksson,

Kurt Blomqvist, Sören Rudin, Anders Zetterlund

Artikeltaggar

Anders ZetterlundÅsa LindestamÅtgärderEkonomiInflationInkomstÖrebro länPensionPrivatekonomiPRORobert Mörk