Trygghet är ett tillsammansarbete

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Finns det någon mer aktuell fråga än trygghet just nu? I Karlskoga är trygghet högt prioriterat och för tredje året i rad synliggörs trygghet genom kampanjen ”Snacka om trygghet*”. Med kampanjen vill Karlskoga samlas kring trygghetsfrågan och visa på allt bra som görs för en trygg kommun.

Vad trygghet innebär är olika för alla. För mig är trygghet att veta att jag har människor omkring mig som bryr sig om mig. På senaste ungdomsforum 2022 för Karlskoga och Degerfors uppgav ungdomar att trygghet är att vara snäll mot sig själv men även att få alla att känna sig inkluderade. Därför är det så viktigt att vi arbetar för trygghet tillsammans. I Karlskoga och Degerfors gör vi just det. Kommunerna, bostadsbolag, polisen, civilsamhället, ungdomar, företagare, kommunala bolag och räddningstjänsten samarbetar för att kommunerna ska fortsätta vara trygga för invånare och besökare.

Trygghet relateras ofta till brottslighet. Relationen mellan otrygghet och den faktiska utsattheten är komplex och det är ofta dessa inte stämmer överens. Det kan bero på att vi inte har hela bilden av hur risken för utsatthet ser ut. Den brottslighet som oftast kommer gemene man till kännedom är den som media väljer att belysa, händelser som sticker ut och väcker intresse hos läsaren. Faktum är att brottsligheten i Karlskoga och Degerfors inte sticker ut och många i Karlskoga och Degerfors är trygga enligt svar i de lokala trygghetsundersökningarna.

Den kriminalpolitik som förs generellt i Sverige just nu innebär hårdare straff för brott. Det finns dock väldigt lite forskning som stödjer att hårdare straff leder till minskad kriminalitet. I stället är det vikten av förebyggande arbetet mot brottslighet som stöds av forskning. Detta för att förhindra att personer begår brott i framtiden. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är att klara skolan med godkända betyg, för det ger förutsättningar och trygghet att påverka sin egen framtid.

Det trygghetsfrämjande arbetet är beroende av många olika aktörer eftersom alla besitter olika kunskaper och möter olika målgrupper. Tillsammans vill vi i Karlskoga och Degerfors kommuner skapa trygga mötesplatser och skolor och kommunerna tillsammans med andra arbetar för att skapa jämlika förutsättningar för ett gott liv för alla invånare.

Årets höjdpunkt, sommaren och skolavslutningen, närmar sig med stormsteg vilket innebär att förberedelse för sommarlovsevenemanget UNIK** är i full gång. UNIK är ett samarbete med syftet att erbjuda högstadieelever en nykter, trygg och framför allt rolig skolavslutning. Det är underbart att höra hur förväntansfulla ungdomarna är inför det årliga skumdiscot och vi är många som arbetar för att ge ungdomarna en skolavslutning att prata om resten av året.

Trygghet är ett tillsammansarbete och tillsammans gör vi Karlskoga och Degerfors tryggare.

*Kampanjen pågår under vecka 22

**Ungas Nöjeskvällar i Karlskoga

Sofia Ersson

Samordnare trygghet och ANDT, Enheten för social hållbarhet

Artikeltaggar

Mänskligt

Läs vidare