Hoppa till huvudinnehållet

IVO riktar skarp kritik mot kommunens äldreboenden

Publicerad:
Läkemedelshanteringen delegeras ibland på ett sätt som inte är patientsäkert enligt IVO.
Läkemedelshanteringen delegeras ibland på ett sätt som inte är patientsäkert enligt IVO. Foto: Janerik Henriksson/TT

IVO konstaterar att många livsavgörande bedömningar av patienter på särskilt boende görs av den personal som har den lägsta utbildningsnivån. Tillgången till läkare är ofta otillräcklig. Nu riktas skarp kritik mot äldreboenden i Degerfors, enligt nyhetsbyrån Siren.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, riktar skarp kritik mot Degerfors kommuns äldreboenden efter att myndigheten hittat brister i den medicinska vården och behandlingen. Under förra och innevarande år genomför myndigheten en fördjupad granskning av den medicinska vården på särskilda boenden i alla kommuner i landet.

Tillsynen innefattar en granskning av kommunala hälso- och sjukvårdsjoumaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter samt inspektioner på plats samt intervjuer med patienter, sjuksköterskor samt vård- och omsorgsledning.

I bedömningen man gjort i Degerfors konstateras ett antal brister, som att den personal som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning.

Sjuksköterskorna saknar ibland förutsättningar att bedöma patientens hälsotillstånd på plats när det skulle behövas och saknar ibland möjlighet att ge vård- och omsorgspersonalen stöd i den omfattning som krävs. Då många av vårdtagarna lider av allvarliga sjukdomar eller befinner sig i livets slutskede poängteras vikten av att vård- och omsorgspersonalen förstår vilka symtom de ska vara uppmärksamma på för att tillkalla sjuksköterska.

Språket – en förutsättning

Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är en förutsättning för patientsäkerheten, framhåller man från IVO, och vidare att det finns en risk för att information mellan olika yrkeskategorier missuppfattas eller förvanskas. Det anses särskilt allvarligt när det gäller personal med delegering att ge läkemedel till patienter.

Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och för flera patienter på saknas helt vårdplaner, enligt vad IVO fått fram, och man betonar att relevant och aktuell dokumentation är av stor betydelse för god och säker vård av patienten.

I bedömningen konstaterar myndigheten att tillgång till läkare och läkarkonsultation ofta är otillräcklig. Det är regionens ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs och IVO påtalar att om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för kostnaderna från regionen.

Läkemedelshantering

Läkemedelshanteringen sker heller inte patientsäkert. IVO anser att det saknas tillräckliga förutsättningar för vård- och omsorgspersonalen som har delegerats att ge läkemedel att utföra det på ett patientsäkert sätt.

Vid inspektionen framkom att sjuksköterskor i verksamheten känner sig tvungna att delegera, för att patienterna ska få sina läkemedel, men inte känner sig trygga med det. Sjuksköterskorna uppgav att det till exempel händer att vård- och omsorgspersonal lägger upp flera apodos-påsar till flera patienter på en bricka och sedan "plockar" ifrån den.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har gjort en rejäl genomlysning vid särskilda boenden för äldre i Degerfors.
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har gjort en rejäl genomlysning vid särskilda boenden för äldre i Degerfors. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det saknas även rutin för dokumentation av läkemedelsgenomgång, varför man inte kan följa upp och säkerställa att samtliga patienter erbjuds en årlig genomgång.

Inte heller sker vården i livets slutskede enligt regelverket. Man kan bland annat inte av hälso- och sjukvårdsjournalen utläsa att brytpunktssamtal, som ska dokumenteras om livsuppehållande behandling, har genomförts när vården övergår i livets slutskede. Vidare konstaterar man att ett flertal sjuksköterskor påbörjar läkemedelsbehandling vid livets slutskede utan att först informera och ta kontakt med läkare för ett nytt ställningstagande.

Orsaker och åtgärder

Under dialogmöten som varit mellan myndigheten och berörda framkom en hel del bakomliggande orsaker, bland annat att antalet undersköterskor minskat i kommunen de senaste åren och att det varit svårt att rekrytera nya, varför istället vårdbiträden anställts. Kommunen introducerar personer i svenska språket genom en anställning som servicepersonal på särskilda boenden, där de inte arbetar med vårduppgifter men kan få möjlighet att utbilda sig till vårdbiträden när de behärskar språket tillräckligt. Det framkom även att några ur personalgruppen går en utbildning till språkombud.

Vad gäller läkemedelshanteringen har man från ledningshåll framhållit att när det gäller subkutana injektioner bara är förfyllda injektioner som delegeras.

Det har dock inte ändrat IVO:s inställning som begär att socialnämnden senast 1 juni ger redovisar förbättringsåtgärder som pågår, vidtagits eller planeras för att komma till rätta med bristerna. Vidare uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras samt hur och när effekten av dessa kommer att följas upp.

Artikeltaggar

DegerforsDegerfors kommunInspektionerIvoOmsorgSjukvårdVårdVård och omsorg

Så här jobbar KT-Kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.