Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Svar till Ny kärnkraft i Sverige är bedrägligt önsketänkande

Publicerad:
"Sverige behöver alla former av fossilfri elproduktion oavsett om den kommer med vinden, uranet, solen eller vattnet".
"Sverige behöver alla former av fossilfri elproduktion oavsett om den kommer med vinden, uranet, solen eller vattnet". Foto: Michael Sohn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sverige är idag i en energikris och vi ser samtidigt att flera länder runt om i världen åter gör sig beroende av kolkraftverk till följd av nedlagd kärnkraft. Det är inte hållbart. Kolkraftverken skapar kraftigt ökade utsläpp och något som vi alla måste jobba emot.

Sverige behöver alla former av fossilfri elproduktion oavsett om den kommer med vinden, uranet, solen eller vattnet. För att kunna möta den kraftigt ökande efterfrågan som kommer behöver Sverige stå redo med alla former av koldioxidneutral energi. Där spelar kärnkraften en roll även i framtiden tillsammans med all form av fossilfri elproduktion. Sverige behöver vinden, vattnet, solen och uranet för att kunna bemöta de nuvarande energiutmaningarna.

CUF står upp för marknaden och vi anser också att energipolitiken bör vara teknikneutral och att samtliga aktörer står för sina egna kostnader. Det gäller för alla energislag och det skapar möjligheter för alla aktörer att fritt etablera sig på den svenska energimarknaden med ny ren energi samtidigt som vi fortfarande ställer höga miljökrav. Små modulära reaktorer och normalstora kärnkraftsreaktorer bör få finnas på mer platser om de står för sina egna kostnader och miljökraven följs. Vi kan inte driva en politik som inte är teknikneutral. Det är fel väg att gå då Sverige behöver alla former av koldioxidneutral energiproduktion.

Samtidigt så finns det inte motsättning med att främja alla koldioxidneutrala energislag och främja en effektivisering av den svenska elproduktionen. Det går att jobba framåt för både en effektivisering samt en ökad fossilfri energiproduktion där vindkraften, solenergin, vattenkraften och kärnkraften alla har möjligheter att etablera sig utifrån marknadsmässiga principer och med höga miljökrav.

CUF Örebro kommer fortsatt driva en offensiv klimatpolitisk agenda med höga miljökrav och fortsatt höga krav för att nå klimatmålen. Det är inte möjligt att nå klimatmålen utan en mängd koldioxidneutrala energislag. Vi ska inte bli som Tyskland som lägger ned kärnkraften och blir beroende av den smutsiga kolkraften.

Klimatpolitiken kan enbart drivas framåt av en mängd reformer. Allt är inte enbart energifrågan men det spelar en viktig roll. Sverige behöver mer ren energi och mer kraftfulla reformer för minskade utsläpp.

Melvin Wåhlén, distriktsordförande CUF Örebro

Artikeltaggar

CUFElproduktionKärnkraftMiljöÖrebro