Insändare: Anpassa förskolan för barnens trygghet

Publicerad:
Insändarskribent vill ha kontinuitet i barnomsorgen i Karlskoga. Foto: NTB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att stänga förskolan för kompetensdagar och semester är inte att sätta barnen i första hand.

Karlskoga kommuns förskolor stänger sin ordinarie verksamhet två dagar per termin för kompetensutveckling samt ytterligare fyra fasta veckor varje sommar för sommarsemester, totalt 24 dagar per år. Vårdnadshavarna måste ta ut föräldraledighet eller semester under dessa stängda dagar, förutsatt att man har någon sådan att ta ut. Alternativet är att sätta sitt barn på en annan, för barnet okänd, förskola med personal som antingen kan eller lika gärna inte kan vara bekant för barnet. Man kan nämligen inte garantera att barnet ens träffat vikarierna tidigare.

Små barn, som det handlar om på förskolan, behöver trygghet, rutiner och kontinuitet. Det är knappast någon som skulle låta sitt barn börja på en helt ny förskola med ny personal utan någon som helst inskolning först. Varför skulle det då kännas acceptabelt att göra precis så under vissa dagar när den ordinarie förskolan stänger tillfälligt?

Självklart vill man vara ledig med sitt barn. Men det är skillnad på att vara ledig på fasta dagar och veckor som kommunen bestämmer, än att vara det när man själv väljer eller när det passar bäst för ens sysselsättning. Alla kan inte få semester vecka 28–31. Varje år. Tvärtom måste de allra flesta anpassa sin semester efter sina kollegor och efter verksamhetens behov. Varför är det inte så i förskolans värld?

”Både kommunala och enskilda huvudmän kan få erbjuda barn plats på ett sommaröppet alternativ, men då behöver man ta hänsyn till barnets behov av trygghet och kontinuitet. Barn kan till exempel inte känna sig trygga om personalen och miljön är helt obekanta.”

Så skriver skolverket på sin hemsida. Ändå tycks inte barnets behov komma i första hand i praktiken.

Naturligtvis ska personalen ha rätt till kompetensutveckling. Men det ska inte behöva ske på bekostnad av barnens trygghet. Det finns många sätt att organisera tid för personalen att ha kompetensutveckling utan att det måste inskränka på verksamheten. Måste alla delta samtidigt? Kan man dela upp personalen i flera grupper och delvis ta in vikarier som blandas med ordinarie personal? Hur löser man detta på andra samhällsviktiga arbetsplatser?

Det mest provocerande är att som vårdnadshavare, varje gång inför en stängd dag, få frågan om barnet har behov av omsorg den aktuella dagen. Och att tvingas svara nej på den frågan. Barnet har såklart behov av omsorg den dagen, precis som vilken annan dag som helst.

”Det är så pass få barn i verksamheten under dessa dagar att det skulle vara ohållbart att ha hela verksamheten öppen” kanske någon påpekar. Så må vara fallet i dagsläget, eftersom man sedan lång tid tillbaka indirekt har tvingat vårdnadshavare att svara att man inte har behov av omsorg – bara för att man inte vill lämna sitt barn till främlingar. För nog finns det ett behov.

Emma Nord

Artikeltaggar

ArbeteBarnFörskolorKarlskoga kommunOmsorgSemesterSkola och utbildning

Läs vidare