Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: Kan inte tillmötesgå allas behov

Publicerad:
<strong id="strong-a86e349eb752f731914d2699cf0a03fd">Mattias Eriksson, tf verksamhetschef förskolan, svarar på insändare om bemanning i Karlskogas förskolor.</strong>
Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till insändare ”Anpassa förskolan till barnens trygghet”

Hej Emma!

I all skolverksamhet har personalen behov av fortbildning och planering tillsammans på enheter och i arbetslag. Detta gäller i synnerhet i förskolan där förskollärare, barnskötare och resurser befinner sig i verksamheten hela dagarna med få stunder till gemensam planering. Att få några dagar om året för gemensam reflektion, planering och utveckling är oerhört värdefullt. Kompetensutvecklingsdagarna syftar nämligen till hur förskolan kan bli än mer trygg och än mer utvecklande för ditt och alla andras barn.

Insändaren som besvaras:

Insändare: Anpassa förskolan för barnens trygghet

Under sommarveckorna stämmer det att förskolor stänger och att verksamheten koncentreras till färre enheter. Precis som du säger väljer många föräldrar att ha sin semester på sommaren och då blir antalet barn per förskola mindre än under övriga året. Även förskolornas personal har behov av semester och återhämtning på sommaren och då väljer vi att förlägga verksamheten till färre antal förskolor än vad som är normalt. Vi har dock förståelse för att sommarperioden kan uppleves som avvikande från övriga året. Därför planerar vi, så långt som det är möjligt, att erfaren och trygg personal från våra förskolor jobbar under sommarperioden.

Det motsatta sättet, det vill säga, att hålla samtliga ordinarie förskolor öppna, samt förlita oss på en stor andel sommarvikarier, vet vi av erfarenhet är sämre för barnens trygghet och förskolornas kvalitet.

Förskolan i Karlskoga tar alltid emot de barn som har behov av plats på kompetensutvecklingsdagar och under semesterperioden på sommaren. Trots detta kan vi inte tillmötesgå samtliga föräldrars behov. Detta handlar ytterst om att hushålla med de resurser vi har på ett klokt vis. Dock delar vi verkligen viljan att skapa trygghet för ditt och alla andras barn i Karlskoga Kommun.

Mattias Eriksson, tf verksamhetschef förskolan

Rektorerna i förskolan Karlskoga

Artikeltaggar

ArbeteFörskolorKarlskogaMattias ErikssonSemesterSkola och utbildning