Insändare: Gör Fasaskogen till nationalpark

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 22 maj är Biologiska mångfaldens dag – dagen uppmärksammar de livsviktiga ekosystem som utgör själva grunden vårt samhälle är byggt på.

Välmående ekosystem med en mångfald av djur och växter bidrar med tjänster vi ofta tar för givna. Utan insekter som pollinerar våra växter kan vi exempelvis inte odla maten vi äter.

Idag är den biologiska mångfalden hotad. Vi är på väg in i ett massutdöende av arter på en skala som vi inte sett på miljontals år. Förlusten beror dels på människans exploatering av naturområden, dels på klimatförändringar, miljögifter och ohållbart nyttjande av naturresurser som fiskbestånd och skogar. Hela 80% av den europeiska naturen är i dåligt skick, och enbart i Sverige bedöms mer än 2200 arter vara hotade enligt rödlistan.

I Örebro län finns hotade och omtyckta platser som Miljöpartiet vill skydda. Sörbyskogen och Garphytteklint med höga naturvärden behöver långsiktigt skydd, liksom Alntorps ö i Nora. Vi vill att Tivedens och Garphyttans nationalparker utökas, och att Fasaskogen och Norra Vätterns ekopark blir nationalparker.

De senaste åren har flera naturreservat bildats i länet. I Kvinnerstatorp skyddas äldre skog med många svamparter, vid Limstensgruvorna ger kalken unika förutsättningar för arter som trivs i kalkrik natur. I söder ger Mossaberget i Laxå skyddad natur i magiska Tiveden. Liaskogens naturreservat i Frövi tredubblas för att locka tillbaka den vitryggiga hackspetten. I norr utökar Rasbergstjärn mäktiga Kindlareservatet och ger vandrare längs Bergslagsleden eldplats och skydd, medan utökade Dragtjärn är vildmark med tjädrar, varg och lo. Där skyddas också Rällsälven och Bredsjöbäcken som ger livsmöjligheter för sällsynta och starkt hotade flodpärlmusslan och den rödlistade kungsfiskaren.

Tack vare Miljöpartiets arbete i regeringen har vi kunnat skydda mer natur i Örebro län. Tyvärr styrs Sverige nu av partier som gör raka motsatsen till det som behövs – som skär ner kraftigt på resurserna för svensk miljö- och naturvård och motarbetar EU:s politik på området. Det riskerar att slå undan fötterna på naturskyddet i vårt län och i hela landet. Vi kan fortfarande vända trenden, och fortsätta skydda mer natur och djur, men det är bråttom.

I sommar beslutar EU om en lag för att stärka biologisk mångfald och restaurera skadad natur i medlemsländerna. Den s.k. restaureringslagen beskrivs som det största som har hänt miljölagstiftningen på 30 år. Den svenska regeringen har systematiskt motarbetat lagförslaget, bland annat för att värna de stora skogsbolagens kortsiktiga vinstintressen. Detta hotar ekosystemen våra samhällen är beroende av – inte bara i Sverige utan i hela EU.

Miljöpartiet kräver att regeringen slutar agera bromskloss i EU och stoppar sin slakt av miljöbudgeten. Vi välkomnar restaureringslagen och vill se en hållbar och ambitiös politik som stöttar omställningen till ett mer naturvänligt skogsbruk, jordbruk och fiske. Det är inte bara ekonomiskt effektivt, det är en investering i vår egen överlevnad.

Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald

Daniel Ekelund (MP), oppositionsråd, Karlskoga kommun

Johanna Ghattas (MP), ledamot i kommunfullmäktige, Degerfors kommun

Anders Pettersson (MP), ledamot i kommunfullmäktige, Laxå kommun

Camilla Hansén (MP), riksdagsledamot från Örebro län

Läs mer om Fasaskogen här:

Vägen ut till Fasaskogen gör skäl för namnet – är i fasligt skickSnart stundar vigsel och dop i FasaskogenHopajola med och finansierar utveckling i FasaskogenVill utveckla Fasaskogen – men farhågor om nedskräpning och tillhåll

Artikeltaggar

Anders PetterssonBiologisk mångfaldCamilla HansénDaniel EkelundDjur och naturEUJohanna GhattasMiljöpartietNaturNaturreservatNoraÖrebro länRebecka Le MoineSkogTivedens nationalpark

Läs vidare