Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Nu har vi chansen att öppna BB

Publicerad:
Anneli Mylly (V) menar att det nu finns en chans att öppna BB i Karlskoga.
Anneli Mylly (V) menar att det nu finns en chans att öppna BB i Karlskoga. Foto: Roger Gleisner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Alla vi som kämpat för att vår förlossning ska återöppna har kommit ett steg närmare det. Det vi alla partier i västra länsdelen sagt är att vi inte skulle göra några politiska poäng av det hela.

Det vi ser nu är att Moderaterna inte hjälper fram samtliga motioner utan endast väljer att lyfta sin egen motion i beredningen för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, trots att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lämnat in sina motioner långt innan att Moderaterna lämnat in sin motion.

Det är anmärkningsvärt av presidiet att de inte väljer att lyfta alla tre motionerna samtidigt. Presidiet borde samlat motionärer från alla tre partierna för att se om man skulle kunna enas om ett gemensamt förslag hur det ska ske med återöppnandet.

Politiken behöver lägga sig i hur det organisatoriskt ska göras mad anledning av historiken.

Ett exempel:

Att driva förlossningen i Karlskoga som länsklinik blev ett misslyckande.

Personalen protesterade i ett tidigt stadium, när man 2015 införde länsklinik. Många slutade vilket ledde till en sämre arbetssituation för flertalet arbetare. Dialogen mellan chef och medarbetare försvårades eller till och med helt saknades, på grund av frånvarande chefer som finns för långt från personalen.

En av de viktigaste faktorerna i arbetet för en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö är personalens delaktighet och ett gott ledarskap. Konkret innebär att det behöver återinrättas en lokal sjukhusledning för förlossningen.

(Förlossningen, barn- och ungdomsmedicin, vårdcentraler med BVC och mödravård borde ligga i samma organisation då de hör samman.)

Det andra vi behöver säkerställa är att man ska återöppna förlossningen med den första kartläggningen som gjordes som grund. Den byggde på hur det ser ut på andra ställen i Sverige där man inte har neonatalteam. Det är inte närheten till neonatalavdelningens kompetens som är den stora skillnaden utan det är kompetensen hos den som är närmast barnet som gör den stora skillnaden. Fem minuters passivitet i väntan på neonatalteamet kan var en katastrof. Det spelat ingen roll vem som startar behandlingen, än mindre titeln på individen. Det handlar om praktisk kompetens. Kortfattat är det vad den första kartläggningen utgick från. Om politiken krävt att den skulle verkställas så hade förlossningen varit öppen sedan flera år tillbaka.

Nu har vi chansen att tillsammans verkställa det underlaget som grund och då kommer man kunna öppna förlossningen i Karlskoga tidigare och inte behöva vänta i ytterligare tre år.

Anneli Mylly (V), kommunstyrelsens ordförande i Degerfors

Jessika Carlqvist ( V ), regionråd i opposition Region Örebro län

Artikeltaggar

Anneli MyllyDegerforsFörlossningKarlskogaModeraternaMotionerMödravårdPolitikRegion Örebro länSverigedemokraternaVård och omsorgVänsterpartiet