Insändare: Väntar på besked om solparker

Publicerad:
Anna Werner, Svensk Solenergi, vill ha kortare handläggningstider för solparker. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Solparker som tillsammans kan producera 119 GWh el, motsvarande användningen av hushållsel i 24 000 villor, väntade vid utgången av 2022 på besked från länsstyrelsen i Örebro län. Genom snabba beslut kan solparkerna bidra till att pressa elpriset redan nästa sommar, skriver Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Elräkningarna är fortsatt en svår belastning för hushåll, företag och offentliga verksamheter i Örebro län. Solkraften kan snabbt bidra till att pressa elpriserna, samtidigt som den minskar beroendet av fossila bränslen från Ryssland och reducerar vår klimatpåverkan.

För några år sedan var det få som trodde på ett genombrott för markbaserade solparker i Sverige. Nu går det mycket snabbt, enligt en kartläggning från Svensk Solenergi:

•Under 2022 godkändes solparker i Örebro län som kan producera 146 GWh (gigawattimmar) el vilket motsvarar användningen av hushållsel i 29 000 villor.

•Vid slutet av året väntade solparker som kan producera 119 GWh el, vilket skulle räcka till 24 000 villor, på besked från länsstyrelsen.

Sett till Sverige som helhet finns det enormt stor potential för solel. Tillsammans skulle godkända anläggningar och de solparker som väntar på besked kunna producera 5 800 GWh el. Det är lika mycket som årsproduktionen i en av de avstängda kärnkraftsreaktorerna vid Ringhals.

Solel är det kraftslag som kan byggas ut allra snabbast och ger effekt på kort sikt. En ny solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, så redan till sommaren 2024 kan vi ha nya anläggningar i drift som pressar elpriset.

Åtta länsstyrelser har konstaterat att höga elpriser får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Bland annat riskerar nyinvesteringar inom näringslivet fördröjas och det finns en allvarlig risk för följdeffekter i form av fler långtidsarbetslösa och ökad ojämlikhet.

Örebro län kan snabbt bidra till att lindra situationen genom att ge klartecken till väntande solparker. Men det behövs fler åtgärder på nationell nivå för att få fart på utbyggnaden i hela landet:

1. Regeringen bör ta fram åtgärder som kraftigt kortar handläggningstiden, säkerställer likvärdig hantering och underlättar avvägningen mellan solparker och andra samhällsintressen.

2. Energimarknadsinspektionen bör lämna förslag till åtgärder som kraftigt kortar ledtiderna för elanslutning lokalt och regionalt, med likvärdiga och rättvisa avgifter för solkraft i hela landet.

3. Energimyndigheten bör ta fram en nationell strategi för solkraft, som inkluderar ett planeringsmål för solkraft på 15 procent av elanvändningen eller 30 TWh år 2030.

Det finns ingen anledning att vänta. Solkraften är redo att leverera – för både klimatet och lägre elpriser.

Anna Werner, Svensk Solenergi

Artikeltaggar

ÅtgärderBostad och byggenElEnergimarknadsinspektionenEnergimyndighetenÖrebroÖrebro länRinghalsRysslandSvensk SolenergiTeknik och vetenskapVillor

Läs vidare