Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: Låt miljöprövningen om vindkraft ha sin gång

Publicerad:
Debatten om vindkraft går vidare. Foto: Elizabeth Dalziel

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare ”Klimatomställningen har inte tid med kraftslagsdebatten”

Energiföretagen ställer sig, i sin andra replik, bakom flera viktiga förslag för att underlätta för vindkraften. Däribland att det införs ekonomiska incitament till närboende och kommuner för att öka acceptansen vid etablering av vindkraft. Det är bra.

Insändaren som besvaras:

Klimatomställningen har inte tid med kraftslagsdebatten

Men Energiföretagen kommenterar fortfarande inte det som var vår huvudsakliga poäng, nämligen att många kommunpolitiker säger nej till vindkraft för att de föredrar kärnkraft.

Det är visserligen betydligt fler kommunpolitiker som är positiva än negativa till vindkraft (enligt Demoskops politikerpanel bland nästan 3 600 kommunpolitiker). Nästan hälften, 49 procent, av dem var positiva till ny landbaserad vindkraft i sin kommun, medan 29 procent var negativa.

Undersökningen visar också det vanligaste skälet till att kommunpolitiker var emot att det byggs landbaserad vindkraft i kommunen: Hela 61 procent angav att de "satsar hellre på andra kraftslag".

Och "andra kraftslag" innebär, i den polariserade debatten, som regel "kärnkraft". Många kommunpolitiker säger alltså nej till det möjliga, en snabb vindkraftsutbyggnad, för att de föredrar det ytterst osäkra, en framtida kärnkraftsutbyggnad i kommunen.

Denna inställning bromsar den nödvändiga klimatomställningen och elektrifieringen. Det håller uppe elpriserna. På marginalen försvårar det också för Europa att bli oberoende av rysk fossilgas (och bidrar därmed till finansieringen av Rysslands krig i Ukraina).

Energiföretagen hänvisar till en enkät som visar att 24 kommuner kan tänka sig kärnkraft på sin mark, och de anser att detta är "glädjande nyheter för alla som vill se snabba spadtag för utökad elproduktion". Ett märkligt konstaterande eftersom sannolikheten för att det kommer att byggas ny kärnkraft utanför dagens kärnkraftskommuner, det vill säga Östhammar (Forsmark), Varberg (Ringhals) och Oskarshamn, är mycket liten. Däremot kan fokus på kärnkraft på kommunal nivå fortsätta att bromsa den nödvändiga vindkraftsutbyggnaden.

Staten bör prioritera kostnadseffektiva lösningar, vara teknikneutral och ge liknande villkor till alla kraftslag. Det är samtidigt viktigt att inte kommunerna sätter käppar i hjulet för vindkraftsutbyggnaden, utan låter länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och Mark- och miljödomstolen undersöka och ta ställning till vindkraftsparkens påverkan på människor, djur och natur.

Anders Wijkman, tidigare ordförande Miljömålsberedningen samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

Peter Fritzson, professor emeritus i datavetenskap och simulering av komplexa system

Linköpings universitet Thomas B Johansson, professor emeritus i energisystem, Lunds universitet

Tidigare insändare i debatten:

Snabba spadtag för utökad elproduktion

Artikeltaggar

DemoskopEuropaKärnkraftKommunpolitikLinköpings universitetLunds universitetMark- och miljödomstolenMiljöRinghalsRysslandThomas JohanssonUkrainaVindkraft