Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: Ville inte ändra förutsättningar för 2024

Publicerad:
Tony Ring, kommunstyrelsen ordförande besvarar ett öppet brev från förskollärare Åsa.
Tony Ring, kommunstyrelsen ordförande besvarar ett öppet brev från förskollärare Åsa. Foto: Malin Lundberg/Scanpix

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på öppet brev från förskoleläraren Åsa

Ett öppet brev från förskoleläraren Åsa har publicerats i Karlskoga tidning och jag har fått frågan om jag önskar svara. Jag har för vana att svara alla, inte minst är det ställs en konkret fråga direkt till mig och jag ska givetvis göra det även denna gång.

Det öppna brevet är en skön blandning av påståenden, konstateranden och tyckande så det är inte helt enkelt att svara men jag ska göra ett försök.

Om vi börjar med något som är lätt att förklara men inte alltid lätt att förstå så gäller det skillnaden mellan finansieringen av investeringar kontra drift. Enkelt uttryckt så kan man säga att en investering i t.ex. ett badhus betalar man en gång men löner betalar man varje månad, år efter år så länge verksamheten drivs. Därför blir det helt fel att ställa investeringskostnader mot driftkostnader som dessutom kommunalekonomiskt hanteras helt separat i budgetprocessen.

När det gäller lönerna har det redan diskuterats otroligt flitigt men det är ändå värt att konstatera att medianlönen för en förskolelärare i Karlskoga ligger på 32750 att jämföra med t.ex. Degerfors 32700, Kristinehamn 32000 eller Karlstad som har 32500 som medianlön. Utifrån den av kommunfullmäktige beslutade löneökningspotten finns i år ett utrymme för en löneökning på 2,2% för medarbetarna med sifferlösa avtal. Eftersom vi är medvetna om att många har det tufft på grund av inflationen tog därför kommunfullmäktige ett beslut om en lönekompensation på 5000 som givetvis är pensionsgrundande. Anledningen till att modellen med ett engångsbelopp direkt till medarbetarna valdes i stället för ett tillskott till löneökningspotten beror på att den redan föreslagna budgeten för 2024 inte skulle få förändrade förutsättningar.

Värt att poängtera är att till skillnad från en majoritet av Sveriges kommuner finns inga sparbeting eller neddragningar föreslagna eller planerade för vår kommuns verksamheter vare sig i år eller de kommande åren.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Åsa uppger att hon arbetar ”på världens bästa arbetsplats” vilket givetvis är glädjande men samtidigt blir jag rejält fundersam med tanke på vad som i övrigt skrivs i det öppna brevet. Min absoluta uppmaning blir därför att Åsa bör lyfta sina synpunkter och önskemål med närmaste chef eller varför inte på nästa APT? Att ge förslag till förändring har alltid störst möjligheter att leda någon vart och går alltid snabbast om man hanterar frågeställningarna så nära verksamheten som möjligt, det kallas för närhetsprincipen och innebär att det i första hand är närmast berörda aktörer som ska lösa frågan.

Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande

Läs också:

Insändare: Öppet brev till Tony Ring

Artikeltaggar

ArbeteBeslutDegerforsKarlskogaKommunfullmäktigeKommunstyrelsenKristinehamnLönerModeraternaPrivatekonomiTony Ring