Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Vi tar kampen för marken i Törsjö

Publicerad:
Vänsterpartister menar att den odlingsbara marken i Törsjöområdet är värdefull för livsmedelsförsörjningen.
Vänsterpartister menar att den odlingsbara marken i Törsjöområdet är värdefull för livsmedelsförsörjningen. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är ingen överraskning för någon att klimatet förändras och ett mer extremt klimat är att vänta. Höga temperaturer, kraftiga regn, extrema väderomslag och ökade förekomster av skadegörare och sjukdomar ser vi redan runt om i världen.

Detta ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Och intressekonflikterna blir allt tydligare. I framtiden kan folkomflyttningar bli ett faktum och konfliktforskningen talar om en ökning gällande konflikter som handlar om knappa mat- och vattenresurser. Vi i Vänsterpartiet har länge drivit frågorna om vikten av självförsörjning av livsmedel och bevarandet av odlingsbar mark i kommunen och länet.

På många håll i världen där man tidigare odlat och bidragit till livsmedelsförsörjning runt om i världen ser man nu att förutsättningarna förändras snabbt. I Södra Europa börjar det bli för varmt och det klimatexperter nu varnar för, är att vi i Norra Europa kommer att behöva ta ett allt större ansvar för jordbruksproduktion i framtiden. Detta samtidigt som urbaniseringen är maxad och städerna breddar ut sig på bekostnad av just jordbruksproduktion. I Sverige tror man att intressekonflikterna ställs mellan att bygga bostäder, att ordna arbetstillfällen genom företagsetableringar mot att ta ansvar för framtida jordbruksproduktion ställs mot varandra. Dessvärre förlorar oftast kampen för jordbruksmarken mot intressen för att exempelvis skapa arbetstillfällena eller rätten att bygga sitt drömhus.

Precis så är det i fallet Törsjö, här begränsar politiker sig till kommungränsen och anser att det är ett viktigt samhällsintresse att en terminal byggs i Törsjö, på länets bästa åkermark när det redan finns en terminal någon mil bort. Kommunen har i många års tid kritiserats hårt då de byggt bort alltmer odlingsbar mark. Det finns tillfällen då domstolar har fått träda in och upphäva planer att bygga bort åkermark, något som vi i Vänsterpartiet inte anser borde behövas.

Fallet Törsjö borde ses ur ett regionalt perspektiv och mer långsiktigt.

Därför tror vi att vi måste börja höja blicken och se hela länet som både arbetsmarknad och bostadsmarknad. Kommunerna måste kunna samarbeta mer, i stället för att bara se till sina egna intressen och se andra kommuner som konkurrenter av arbetstillfällen och skatteintäkter. Kanske finns det andra platser i länet som lämpar sig bättre för vissa etableringar. Det finns redan stora möjligheter att utöka tågterminalen i Hallsberg något som inte skulle drabba vår viktiga livsmedelsförsörjning.

Livsmedelsförsörjningen behöver också ses utifrån ett globalt perspektiv. Genom att bruka mark som Törsjö och andra marker kommer vi kunna exportera till nationer som inte längre kan producera egen mat. I nuläget är endast 7 % av Sveriges yta jordbruksmark och det vi ser är att man tar jordbruksmark i anspråk i en takt som oåterkalleligt för framtiden, bebyggelse och infrastruktur prioriteras och beslut fattas väldigt kortsiktigt och ofta i okunskap kring vilket ansvar som väntas i framtiden. Vi i Vänsterpartiet har också under en längre tid krävt att omfattningen och kvalitén på odlingsbar mark ska kartläggas, så att planeringsprocessen underlättas. Vi skrev vår första motion om att bevara odlingsbar mark för ca 7 år sedan och har nyligen lämnat in ännu en. Vi tar även kampen för den odlingsbara marken i Törsjöområdet och vädjar till andra politiker, att göra detsamma.

Nadja Awad, riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Martha Wicklund, kommunalråd Vänsterpartiet

Jessica Carlqvist, regionråd i opposition för Vänsterpartiet

Artikeltaggar

BostäderDjur och naturEuropaHallsbergMatMiljöMotionerNadja AwadPolitikRegnVänsterpartiet