Hoppa till huvudinnehållet

Svar till ”Förskollärare”: Kommunen utreder barngruppernas storlek

Publicerad:
Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Barn- och utbildningsnämnden strävar hela tiden efter att minska barngruppernas storlek i våra förskolor. Det finns inget politiskt beslut som säger att det ska vara 19 barn i varje grupp.

Vårt mål är att komma ner i Skolverkets rekommendationer när det gäller storlek på barngrupper.

Det har nyss påbörjats en utredning på förvaltningsnivå som ska visa hur många barn det egentligen är rimligt att man maximalt kan ta emot vid varje enskild enhet.

Vi vet att vi är beroende av mer lokalytor för våra förskolor och vi är också beroende av hur befolkningsutveckling ser ut samt att vi har en historia med oss där dessa frågor inte prioriterats. Tidigare planer har baserats på att kommunen inte ska växa. Nu har vi ett annat fokus och vi ser att det påverkar inflödet till våra förskolor. Det är positivt men det tar dess värre tid att ställa om när det gäller lokalytorna.

Som många säkert känner till har vi ganska nyligen byggt en ny förskola vid namn Bullerdalen. Den förskolan tillsköt dock inga nya förskoleplatser utan ersatte gamla uttjänta förskole-byggnader.

Det finns sedan länge en investeringsplan för att bygga nya förskolor dels för att staden växer och nya barnfamiljer flyttar in, dels för att kunna komma ner i färre antal barn per barngrupp. Tanken var att nästa nya förskola som byggs skulle göra att barngruppernas storlek kunde minska. Dock har vi alldeles nyss kunnat konstatera att vi nu i stället snabbt behöver ersätta fyra förskolor som inte håller måttet.

Självklart skulle vi vilja kunna göra både och, alltså dels bygga för att byta ut dåliga lokaler, dels bygga för att minska barngruppernas storlek men det finns begränsningar för hur många förskolor som kan byggas under en specifik tidsperiod. Vi ser dock just nu över hur vi kan påskynda byggandet av nya förskolor.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbeta och här gäller det att hela tiden vara på tårna. När det gäller att rekrytera behörig personal är det så att det finns för få förskollärare där ute och därför är det svårt att rekrytera den yrkeskategorin, ett problem vi delar med hela riket. Av den anledningen anser vi att det är viktigt att kommunen kan anställa utbildade barnskötare till trygga anställningar. Därför har nämnden nyligen enhälligt ställt sig bakom en motion från Socialdemokraterna om att se över fördelningen mellan förskollärare och barnskötare.

Det är min personliga övertygelse att det är viktigt att alla behöriga medarbetare i förskolan ska ha en trygg anställning och bra arbetsvillkor.

Anneli Bramvehl (M), ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Artikeltaggar

Anneli BramvehlFörskolorModeraternaSkola och utbildningSkolverketSocialdemokraterna