Hoppa till huvudinnehållet

Svar på ”Är du nöjd med vad du ser?”

Publicerad:
Insändaren A Eriksson tyckte att kommunen bland annat behöver bli bättre på att hålla rent från ogräs.
Insändaren A Eriksson tyckte att kommunen bland annat behöver bli bättre på att hålla rent från ogräs. Foto: JUREK HOLZER / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Denna vår har varit otroligt varm och växtligheten som finns nu, brukar inte finnas i denna omfattning förrän senare på säsongen.

Svaren på frågorna handlar om nödvändigheten att planera ett arbete innan det utförs, och att det hela tiden händer oförutsedda saker som ställer till i planen.

Frågorna i insändaren är ställda till Tony Ring men besvaras av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och förvaltningschef, då ansvaret för dessa frågor ligger hos denna nämnd. Det som gör mig som ordförande nöjd, är att jag har tilltro till de i professionen som hela tiden arbetar för att göra det bästa av rådande läge. Samhällsbyggnadsnämnden har bett om extra pengar i budgeten just för att klara av kommunens alla grönytor.

Insändaren som besvaras:

Insändare: Är du nöjd med vad du ser?

Badhusets planteringar har diskuterats under vintersäsongen för att se vad som ska ske med planeringarna där då kommunen satsar och bygger ett nytt badhus vid Nobelhallen. Arbetet är i gång och planeringarna ska tas bort och antagligen ersättas med en hård yta som är lättskött, till inflyttning kan ske i nytt badhus.

När det gäller Baggängsrondellen, har det dragit ut på tiden då personalen inte får göra arbeten där utan en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan. Anledningen till att det dragit ut på tiden är att det behövdes avstängningsmaterial för att forma en TA-plan som skulle medföra så stor säkerhet som möjligt för de som utför arbetet. Detta blev bekymmer då det inte fanns hemma och istället fick utrustning hyras in från extern aktör.

Vid kyrkogårdsmuren och Bregårdstunneln pågår trygghetsfrämjande insatser för att rensa från växtlighet. Tyvärr visade det sig att växtligheten, i stor utsträckning, var den invasiva arten Parkslide. Denna växt får inte tas bort utan att det finns möjlighet att destruera på rätt sätt. Ska man gräva bort Parkslide handlar det om upp till 6 meter runt om med ett stort djup för att få bort allt. Där pågår ett arbete mellan projektledare gata, kommunbiolog och arbetsledare på Parken för att hitta en lösning. Så snart det är möjligt kommer arbetet igång.

Martin Hårsmar, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Ulrika Lundgren, förvaltningschef

Artikeltaggar

BudgetarMartin HårsmarNämnderParkerPolitikTony RingUlrika Lundgren