Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: I år tar det längre tid

Publicerad:
Gatsopningen tar tid.
Gatsopningen tar tid. Foto: Lise

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare: Sopning under all kritik och mycket sand kvar.

Denna varma vår gör att fler än vanligt tar cykeln, vilket är positivt. Karlskoga lever inte kvar i vintertiden men vintern som var, har orsakat väldigt mycket mer sand än tidigare år. Vintern handlade till stor del om halkbekämpning och då krävs mycket sand på våra gator. Varje år tar det fram till midsommar att bli helt klar med alla gator och gång- och cykelvägar. I år tar det längre tid då sopningen behöver utföras vid fler tillfällen. Både på grund av mycket sand och på grund av begränsad framkomlighet på väg.

Kommunen har tagit in extra resurser från och med vecka 23 för att sopningen ska kunna bli klar till midsommar. Arbetet har pågått för fullt med sandupptagning på gång- och cykelvägnätet. Efter första grovsopningen åker maskinerna tillbaka och finsopar. Varje år får sandsopningen dessutom åka tillbaka och sopa på gator där maskinen inte kommit fram. Det kan till exempel vara parkerade bilar eller skymmande växtlighet som gör att sopningen inte kommer åt på vissa ställen. För att få upp även den sanden, ses nu de områdena över för att ta upp sand som ligger kvar.

Använd gärna felanmälan till Servicecenter, telefon: 0586-610 00 eller e-post: info@karlskoga.se. Då hjälper alla till att uppmärksamma utsatta platser.

På Karlskoga kommuns hemsida finns också på bloggen om sandupptagning, där man kan läsa om vilka områden som sandsopas. Där kan man också läsa om vilka vägar som kommunen utför beläggningsarbeten under sommaren. Det är bedrövligt med potthål och spåriga vägbanor. Därför har det lagt mycket extra pengar i investeringsbudgeten under flera år framåt, för att kunna åtgärda detta. En ”Asfaltsplan” har tagits fram med beläggningsarbeten för flera år framåt. Potthålslagningen har därför också kunnat ökas drastiskt. Tyvärr gör omvärldens situation att det är svårt att få material och arbetet kan tyvärr försenas. Trots god planering.

Martin Hårsmar

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Ulrika Lundgren

Förvaltningschef

Insändarna som besvaras:

Insändare: Sopning under alla kritik

Artikeltaggar

BloggarGång- och cykelvägKarlskogaKarlskoga kommunMartin HårsmarSamhälleUlrika Lundgren