Hoppa till huvudinnehållet

Vad har Degerfors att vinna?

Publicerad:
Insändarskribent undrar vad Degerfors har att vinna på bildandet av Möckeln Energi.
Insändarskribent undrar vad Degerfors har att vinna på bildandet av Möckeln Energi. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I en insändare den 8 juli bad jag om svar från Degerfors Energis styrelseordförande, om hur bildandet av Möckeln Energi skulle ge lägre kostnader för fjärrvärme för Degerfors, men svaret lyser med sin frånvaro. Övriga politiker i Degerfors (V, M och S) som röstade ja till Möckeln Energi får gärna svara på vad Degerfors har att vinna.

Hur ska Degerfors kunna producera fjärrvärme till både Degerfors och Karlskoga, då Degerfors produktion utgör ca 10% av Karlskogas produktion. Affärsmodellen är att den som vid varje givet tillfälle producerar den mest miljövänliga och billigaste fjärrvärmen ska förse båda kommunerna, men det är inte ens möjligt, så varför har man bildat Möckeln Energi? Är det för att KEMAB vill ha medfinansiärer (Degerfors Energi och Klimatklivet), då Karlskoga verkar planera för en ny panna? De som röstade ja till detta i Degerfors har nog inte förstått vad de röstade igenom.

Degerfors har redan billigare och miljövänligare fjärrvärme än KEMAB, så varför har man beslutat att stödja detta projekt med initialt 22 miljoner kr, när det sannolikt innebär högre tariffer. Om de hade läst handlingarna skulle de också ha insett att de måste gå in med ytterligare 18 miljoner kr, då Klimatklivs-stödet kommer att utebli på grund av att projektet inte kommer att hinna driftsättas till den 31 juli 2024. Detta med anledning av att markägare kommer att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Kan V, M och S i Degerfors svara på varför de vill ge upp kontrollen över kommunens fjärrvärme? Varför vill de ge bort 74% av fritt eget kapital i Degerfors Energi som ett ovillkorat aktieägartillskott på 22 miljoner kr till det Karlskoga-kontrollerade bolaget Möckeln Energi, vilket innebär att Degerfors aldrig kommer att kunna få tillbaka dessa pengar. Det rimliga hade varit att Möckeln Energi hade fått låna pengar till en viss ränta. Degerfors Energi har dessutom ett banklån på 20 miljoner kr som de hade kunnat amortera av, och därmed sparat årliga räntor om ca 0,5 miljoner kr.

Varför finns det ingen kalkyl som visar vad Degerfors har att vinna på Möckeln Energi? Varför ska Degerfors vara med och betala för utsläppsminskningar i Karlskoga? Det är knappast förenligt med kommunallagen.

Hur kan beslutsfattarna bakom Möckeln Energi tro att man står ovanför lagen? I och med att det finns överklagade beslut hos Förvaltningsrätten, så riskerar man skadestånd.

Det är även beslutat att dela upp Degerfors Energi i tre nya bolag, som ska ligga under Degerfors Energi som i stället ska utgöra moderbolag. Enligt ellagen får man inte ha fjärrvärme och elnät i samma bolag. Det enklaste hade varit att lyfta ut fjärrvärmen till ett eget bolag, då det är tillåtet att ha fibernät i samma bolag som elnätsverksamheten.

Nu ska man flytta all verksamhet från befintligt bolag, vilket innebär att man måste skaffa en ny nätkoncession samt skriva om alla avtal. Det medför onödiga kostnader samt en minskad insyn i den nya underkoncernen. Hur ska politikerna kunna styra och kontrollera den nya koncerenn, där KEMAB kommer att ha ett stort inflytande? Överskott från elnät och stadsnät kommer att kunna flyttas över till Möckeln Energi, som kommer att ligga under det nya moderbolaget i stället för att ligga under Degerfors nya fjärrvärmebolag, vilket hade varit mer rimligt. Att ledningen i Degerfors Energi förordar en koncernlösning ligger nog i linje med att det skulle bli uppenbart att fjärrvärmeverksamheten inte skulle kunna bära kostnaderna för Möckeln Energi.

Att Degerfors - en av Sveriges fattigaste kommuner - ska ägna sig åt kapitalförstöring är anmärkningsvärt. Då Möckeln Energi ska ha mandat att styra produktionen i Degerfors och Karlskoga kommer det innebära att fjärrvärmeverket i Degerfors på sikt kommer att läggas ned, då det ligger i majoritetsägaren KEMABs intresse att sälja till Degerfors. Bokfört värde för fjärrvärmeanläggningar i Degerfors är 50 miljoner kr.

För övrigt delar inte Degerfors Energi enligt ägardirektivet ut full utdelning till kommunens moderbolag, vilket innebär att dessa pengar nu kan föras över till det Karlskoga-styrda bolaget Möckeln Energi. Sedan har Degerfors Energi fått aktieägartillskott på 11 miljoner från kommunen trots att bolaget har en hög soliditet och därmed inte har något behov av ägartillskott. Kommer dessa att föras över till Möckeln Energi?

Det saknas tyvärr en tillsynsmyndighet för kommuner idag. Regelverket kring kommuners ekonomi är dessvärre också undermåligt.

Slutligen vill jag påminna ledamöter från V, M och S i Degerfors Energi att de inte ska följa en politisk agenda utan de ska enligt aktiebolagslagen se till bolagets bästa.

En som är orolig för att det snart blir skattetabell 36 i Degerfors

Artikeltaggar

Brott, lag och rättDegerforsFjärrvärmeKarlskogaKemabMiljöMöckelnÖverklaganden